Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise loa taotlus
 3. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 4. Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 12. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 16. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 19. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Kivinina uuringuloa taotlus 
 25. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 33. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 35. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 36. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 46. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Mihkli II uuringuloa taotlus
 48. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 49. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 50. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 51. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 52. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 53. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 54. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 58. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 61. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 63. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 64. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 78. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 79. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 80. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 81. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Määra lubjakivikarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 2. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 3. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 4. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 5. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 6. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 7. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 8. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 9. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 10. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 11. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 12. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 13. Anelema II dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise ja Anelema III mäeeraldise liitmise taotlus
 14. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 15. Eassalu VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 16. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 17. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 18. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 19. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 20. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 21. Kivinina kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 22. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 23. Sepaküla karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 24. Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 25. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 26. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 27. Sopimetsa II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 28. Mustu V kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 29. Mustu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 30. Risu-Suurküla kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 31. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 32. Pannjärve II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 33. Hiiesoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 34. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 35. Piilasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 36. Lakenõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 37. Väljaotsa turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 38. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 39. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 40. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 41. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 42. Kõltsi kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 43. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 44. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 45. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 46. Aasuvälja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 47. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 48. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 50. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 52. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 53. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 55. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 57. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 58. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 59. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 60. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 61. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 62. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 63. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 64. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus 
 65. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 67. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 68. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 69. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 70. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 71. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 73. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 74. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 75. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 76. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 77. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 78. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 79. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 80. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 81. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 85. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 86. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 87. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 88. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 89. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 90. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 91. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 92. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 94. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 95. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 96. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 97. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 100. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 102. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 103. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 104. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 106. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 108. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 109. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 111. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 112. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 113. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 114. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 115. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 116. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 117. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 118. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.