Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

 

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 

 1. Välgita V geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Villevere geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Ainja VII uuringuruumi goloogilise uuringu loa taotlus
 4. Veskimäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Makita II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Holdre III uuringuruumi geoloogilise uurinu loa taotlus
 7. Veltsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Karitsa uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Hüüru uuringuruumi  geoloogilsie uuringu loa taotlus
 10. Pulleritsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Pahuvere III uuringuurmi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Vahastu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Tääksi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Männiku XXII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Annamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Mõnuste uuriguruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Valkla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa tatolus 
 20. Valkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Väo X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Väo XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Mõsametsa V uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 26. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 32. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Tõdva geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 43. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 46. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 49. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Kivinina uuringuloa taotlus 
 51. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 58. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 60. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 61. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 70. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Mihkli II uuringuloa taotlus
 72. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 73. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 74. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 75. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 76. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 78. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 81. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 82. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 83. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 84. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 94. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 95. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 96. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 97. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 98. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 99. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 100. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 101. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 102. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 1. Liivamäe II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 2. Abissaare liivakarjääri keskkonnaloa taotlus  
 3. Variku liivakarjääri keskkonnaloa muutmine 
 4. Laiavangu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 5. Kolleri IV kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 6. Tornimäe IV liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 7. Soosaare III turbatootmisalale keskkonnaloa muutmise taotlus
 8. Massiaru III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 9. Männiku XI liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 10. Lepplaane liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 11. Neeruti karjääri keskkonnaloa taotlus
 12. Aakre IV liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 13. Kibuna liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 14. Karude V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 15. Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus
 16. Rõõsa II liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 17. Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 18. Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
 19. Tammemäe III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 20. Vetla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 21. Maleva II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 22. Sutlema II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 23. Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 24. Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 25. Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 26. Maleva VII kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 27. Muri II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 28. Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 29. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 30. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 31. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 32. Kurevarase kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 33. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 34. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 35. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 36. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 37. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 39. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 40. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 41. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 42. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 43. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 44. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 45. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 46. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 47. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 48. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 49. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 50. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 51. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 52. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 53. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 54. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 55. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 56. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 57. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 58. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 59. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 60. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 61. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 62. Harku III lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 63. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 64. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 65. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 66. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 67. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 68. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 69. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 70. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 71. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 72. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 73. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 75. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 76. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 77. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 78. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 79. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 80. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 82. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 83. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 85. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 86. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 87. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 88. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 89. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 90. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 91. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 92. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 93. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 94. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 95. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 96. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 100. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 101. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 103. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 104. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 105. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 106. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 107. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 108. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 109. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 111. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 112. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 114. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 115. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 116. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 117. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 118. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 119. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 120. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 121. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 122. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 123. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 125. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 126. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 127. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 128. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.