Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 3. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise loa taotlus
 6. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 7. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 14. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 18. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 24. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Kivinina uuringuloa taotlus 
 26. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 34. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 36. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 37. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 47. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Mihkli II uuringuloa taotlus
 49. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 50. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 51. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 52. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 53. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 54. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 55. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 59. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 62. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 65. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 79. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 80. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 81. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 82. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 83. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Iisaku III liivakarjääri maavara kaevandamiseloa muutmise taotlus
 2. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 3. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 4. Riisipere III turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 5. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 6. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 7. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 8. Kuumi turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 9. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 10. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 11. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 12. Määra lubjakivikarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 13. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 14. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 15. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 16. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 17. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 18. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 19. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 20. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 21. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 22. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 23. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 24. Anelema II dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise ja Anelema III mäeeraldise liitmise taotlus
 25. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 26. Eassalu VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 27. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 28. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 29. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 30. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 31. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 32. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 33. Sepaküla karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 34. Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 35. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 36. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 37. Sopimetsa II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 38. Mustu V kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 39. Mustu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 40. Risu-Suurküla kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 41. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 42. Pannjärve II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Hiiesoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 44. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 45. Piilasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 46. Lakenõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 47. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 48. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 49. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 50. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 51. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 52. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 53. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 55. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 56. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 57. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 59. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 61. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 63. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 64. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 65. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 66. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 67. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 68. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 69. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 70. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 71. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 73. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 75. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 76. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 77. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 78. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 79. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 80. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 81. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 82. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 83. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 86. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 87. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 88. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 89. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 90. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 91. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 92. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 93. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 94. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 95. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 96. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 98. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 100. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 101. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 103. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 104. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 106. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 107. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 108. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 109. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 111. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 112. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 114. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 115. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 116. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 117. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 118. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 119. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.