Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 2. Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Konju uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taolus
 10. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 11. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 15. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 18. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Kivinina uuringuloa taotlus 
 24. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 32. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 34. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 45. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Mihkli II uuringuloa taotlus
 47. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 48. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 49. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 50. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 51. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 52. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 53. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 57. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 60. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 62. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 63. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 77. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 78. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 79. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 80. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 81. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Piilasoo turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 2. Lakenõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 3. Väljaotsa turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 4. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 5. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 6. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 7. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Kõltsi kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 9. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 10. Tammiste liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 11. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 12. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 13. Kasesoo turbatootmisala kaevandamisloa loa muutmise taotlus
 14. Aasuvälja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 15. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 16. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 17. Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 18. Kõduküla liivakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamine
 19. Kalevi liivakarjääri mäeeraldise laiendamise taotlus
 20. Lõhmuse III kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 21. Kobratu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 22. Otisaare lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 23. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 24. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 27. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 29. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 30. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 31. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 32. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 33. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 34. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 35. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 36. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 37. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 38. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus 
 39. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 40. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 41. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 42. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 43. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 44. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 45. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 46. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 47. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 48. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 49. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 50. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 51. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 52. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 53. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 54. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 55. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 59. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 61. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 64. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 65. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 68. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 69. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 70. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 72. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 73. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 75. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 78. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 79. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 80. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 81. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 82. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 84. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 86. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 87. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 88. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 89. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 90. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 91. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 92. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 94. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 95. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 96. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 97. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 100. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 101. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 103. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 104. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.