Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

 

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 

 1. Annamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Mõnuste uuriguruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Võiste II uuringuumi geolooglise uuringu loa taotlus
 4. Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Orapere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Valgejõe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Valkla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa tatolus 
 9. Valkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Väo X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Väo XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Rabivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Tõitoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Mõsametsa V uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 17. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Pihali II uuriguruumi geoloogilsie uuringu loa taotlus
 20. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 24. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Tõdva geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 33. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 37. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 40. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 43. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Kivinina uuringuloa taotlus 
 45. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 51. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 53. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 55. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 56. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 66. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Mihkli II uuringuloa taotlus
 68. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 69. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 70. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 71. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 72. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 73. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 74. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 78. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 81. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 83. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 84. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 85. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 94. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 95. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 96. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 97. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 98. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 99. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 100. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 101. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 102. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 103. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 104. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 105. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 106. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 

 1. Lepplaane liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 2. Neeruti karjääri keskkonnaloa taotlus
 3. Aakre IV liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 4. Kibuna liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 5. Karude V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 6. Ahekõnnu kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 7. Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus
 8. Rõõsa II liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 9. Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 10. Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
 11. Tammemäe III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 12. Vetla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 13. Kalajärve II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 14. Maleva II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 15. Sutlema II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 16. Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 17. Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 18. Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 19. Jalgsema kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 20. Maleva VII kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 21. Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 22. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 23. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 24. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 25. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 26. Urge kruusakrjääri keskkonnaloa taotlus
 27. Mirje liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 28. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 29. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 30. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 31. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 32. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 33. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 34. Ülgase savikarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 35. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 36. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 37. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 38. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 39. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 40. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 41. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 42. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 43. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 44. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 45. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 46. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 47. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 48. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 49. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 50. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 51. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 52. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 53. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 54. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 55. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 56. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 57. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 58. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 59. Harku III lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 60. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 61. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 62. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 63. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 64. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 65. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 66. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 67. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 68. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 69. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 70. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 71. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 73. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 75. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 76. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 77. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 78. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 79. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 80. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 82. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 84. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 86. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 87. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 88. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 89. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 90. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 91. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 92. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 93. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 94. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 95. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 96. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 97. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 98. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 99. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 100. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 103. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 104. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 106. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 108. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 109. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 110. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 111. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 112. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 113. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 114. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 115. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 116. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 117. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 118. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 119. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 120. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 121. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 122. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 123. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 125. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 126. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 127. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 128. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 129. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 130. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 131. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 132. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 133. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 134. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 135. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.