Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Rakke uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kadastiku V geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Kibuna II geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 9. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 12. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 15. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Kivinina uuringuloa taotlus 
 19. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 27. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 29. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 30. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 41. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Mihkli II uuringuloa taotlus
 43. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 44. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 45. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 46. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 47. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 48. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 49. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 50. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 51. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 52. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 53. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 57. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 60. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 65. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 72. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 81. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 83. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 84. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 86. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 87. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Künka II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 2. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 3. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 4. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 5. Luiste kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Vahelaane II ja IV kruusakarjääri kaevandamislubade liitmise ja pikendamise taotlus
 7. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Sooniste turbatootmisala kaevandamisloa muutmine taotlus 
 9. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 10. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 11. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 12. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 13. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 14. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 15. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 16. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 17. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 18. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 19. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 20. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 21. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 22. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 23. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 24. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 25. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 27. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 29. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 30. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 31. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 32. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 33. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 35. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 36. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 39. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 40. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 43. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 44. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 46. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 47. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 48. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 49. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 50. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 51. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 52. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 53. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 54. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 56. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 58. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 60. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 61. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 63. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 64. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 65. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 70. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 71. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 72. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 73. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 75. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 76. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 77. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 79. Liivalaia VII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 80. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Kaalepi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.