Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Männiku XVIII geoloogilise uuringuloa taotlus
 2. Männiku XVII geoloogilise uuringuloa taotlus
 3. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 5. Konju uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taolus
 6. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 7. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Rakke uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 13. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 16. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 19. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Kivinina uuringuloa taotlus 
 23. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 31. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 33. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 34. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 45. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Mihkli II uuringuloa taotlus
 47. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 48. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 49. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 50. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 51. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 52. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 53. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 54. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 55. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 59. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 62. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 65. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 79. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 80. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 81. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 82. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 83. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 2. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 4. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 5. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 6. Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 7. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 8. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 9. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 10. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 11. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 12. Liivaku kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 13. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 14. Künka II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 15. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 16. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 17. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 18. Luiste kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 19. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus 
 20. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 21. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 22. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 23. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 24. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 25. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 26. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 27. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 28. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 29. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 30. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 31. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 32. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 33. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 34. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 35. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 36. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 40. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 42. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 43. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 44. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 46. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 47. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 48. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 49. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 50. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 53. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 56. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 59. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 60. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 61. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 63. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 64. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 65. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 66. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 71. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 72. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 73. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 75. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 78. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 79. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 80. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 81. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 84. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 85. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 86. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 87. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 88. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.