Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Konju uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taolus
 9. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 10. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 14. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 17. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 20. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Kivinina uuringuloa taotlus 
 24. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 32. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 34. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 46. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Mihkli II uuringuloa taotlus
 48. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 49. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 50. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 51. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 52. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 53. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 54. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 58. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 61. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 63. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 64. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 78. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 79. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 80. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 81. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Kõltsi kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 2. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 3. Tammiste liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 4. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 5. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 6. Kasesoo turbatootmisala kaevandamisloa loa muutmise taotlus
 7. Aasuvälja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 10. Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 11. Kõduküla liivakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamine
 12. Kalevi liivakarjääri mäeeraldise laiendamise taotlus
 13. Lõhmuse III kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 14. Kobratu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 15. Otisaare lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 16. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 17. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 18. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 19. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 20. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 21. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 22. Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 23. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 24. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 25. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 26. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 27. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 28. Liivaku kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 29. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 30. Künka II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 31. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 32. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 33. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 34. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus 
 35. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 37. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 38. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 39. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 40. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 41. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 42. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 43. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 44. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 45. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 46. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 47. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 48. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 49. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 50. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 51. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 55. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 57. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 58. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 61. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 64. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 65. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 68. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 70. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 71. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 72. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 73. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 74. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 75. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 76. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 78. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 79. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 80. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 81. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 83. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 84. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 85. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 86. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 87. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 88. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 89. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 90. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 91. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 92. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 93. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 94. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 95. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 96. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 97. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 99. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 100. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.