Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kirikuküla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 6. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 9. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 15. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 19. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Kivinina uuringuloa taotlus 
 27. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 37. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 38. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 48. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Mihkli II uuringuloa taotlus
 50. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 51. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 52. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 53. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 55. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 56. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 60. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 63. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 66. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 67. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 80. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 81. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 82. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 83. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 1. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 2. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 3. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 4. Urge kruusakrjääri keskkonnaloa taotlus
 5. Mirje liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 6. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 7. Vaidasoo liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 8. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 9. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 10. Malvaste karjääri keskkonnaloa muutise taotlus
 11. Kose-Risti II karjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 12. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 13. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 14. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 15. Ülgase savikarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 16. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 17. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 18. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 19. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 20. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 21. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 22. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 23. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 24. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 25. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 26. Iisaku III liivakarjääri maavara kaevandamiseloa muutmise taotlus
 27. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 28. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 29. Riisipere III turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 30. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 31. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 32. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 33. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 34. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 35. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 36. Määra lubjakivikarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 37. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 38. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 39. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 40. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 41. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 42. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 44. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 45. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 46. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 47. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 48. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 50. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 51. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 52. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 53. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 54. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 55. Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 56. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 57. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 58. Mustu V kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 59. Mustu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 60. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 61. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 62. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 63. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 64. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 65. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 66. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 67. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 68. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 69. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 70. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 72. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 73. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 75. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 76. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 77. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 78. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 79. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 80. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 81. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 82. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 83. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 84. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 85. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 86. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 87. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 88. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 89. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 90. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 91. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 92. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 93. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 94. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 95. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 96. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 97. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 98. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 99. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 100. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 101. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 103. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 104. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 105. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 106. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 108. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 109. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 111. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 112. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 114. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 115. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 116. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 117. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 118. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 119. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 120. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 121. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 122. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 123. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 125. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 126. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 127. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 128. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.