Europarc ja Põhja-Balti sektsioon

Europarci Föderatsioon, tuntud ka kui Euroopa rahvusparkide ja looduskaitsealade föderatsioon, loodi 1973. aastal.

Europarci Föderatsioonis on 7 sektsiooni (Atlandi saared, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Tsehhi ja Põhja-Balti). Föderatsiooniga on liitunud enam kui 400 liiget (kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud, jne).

Organisatsiooni eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust parimal viisil, aidata kaasa uute kaitsealade tekkele, tõsta arusaama ja teadlikkust kaitsealadest. Need on vajalikud ettevaatusabinõud kindlustamaks loodusväärtuste säilimise ja mõjutada EL-i poliitikat ning erinevaid struktuurifonde. Oluline on kaitsealade koostöö: vahetada kogemusi ja innustada üksteist ning propageerida looduskaitset üldiselt.

Lahemaa Rahvuspark on olnud Europarci liige alates Eesti taasiseseisvumisest (1991). Kui 2006. aastal moodustati Riiklik looduskaitsekeskus (LKK), sai liikmeks LKK, selle õigusjärglasena on liikmeks alates 2009. aasta veebruarist Keskkonnaamet.

2003. aastal moodustati iseseisev töögrupp Põhja-Balti sektsioon, kuhu kuuluvad Norra, Rootsi, Soome, Taani, Leedu, Läti, Eesti ja Islandi esindajad, kokku on sektsioonis ligi 40 liiget.

Põhja-Balti sektsiooni kodukorra järgi korraldab tööd eesistujamaa, kes valitakse kolmeks aastaks. Eesistujamaa valikul püütakse lähtuda sellest, et Põhjamaad ja Balti riigid saaksid tööd korraldada vaheldumisi.

Eesistujamaa staatus tõmbab ühelt poolt rahvusvahelist tähelepanu Eesti kaitsealade süsteemile, teisalt võimaldab suunata Põhja-Balti sektsioonis kaitsealade valitsemise ja korraldamise kogemusi Eestile olulistele teemadele. Seeläbi suureneb rahvusvaheline teadlikkus Eesti loodusest ja riiklikul tasandil Euroopa kaitsealade kaitse korraldusest. Suureneb ka teadlikkus looduskaitse- ja loodushariduse tegevustest kaitsealadel kohalikul tasandil. Koostöö annab tõuke loodusteaduse edasiseks arenguks.

Sektsioon järgib Europarci võtme-eesmärke ja säilitab aktiivse suhtlemise liikmete ja Föderatsiooni vahel. Selleks korraldatakse kaks korda aastas koosolekuid, millest üks on Europarci aastakonverents. Lisaks toimuvad mitmed seminarid ja töörühmad.

Koostöö Europarci ja Põhja-Balti sektsiooniga on tõhustunud ka seoses Keskkonnaameti Läänemere piirkonna programmi projektiga ”Parks & Benefits - Generating socio-economic effects by a sustainable management of protected areas for the benefit of their regions”, mis viidi ellu perioodil 01.01.2009-25.01.2012 ja mille tegevused olid suunatud Matsalu rahvuspargi koostöövõrgustiku edendamiseks ning rahvuspargi ja selle piirkonna tutvustamiseks.

Europarc on välja töötanud säästva loodusturismi põhimõtted ja koondatud hartasse (Charter for Sustainable Tourism), mille eesmärgiks on kvaliteetne turismiprodukt kaitsealadel läbi partnerluse looduskaitsealade haldajate, turismiettevõtjate ja kohalike elanike vahel. Säästev turism kätkeb endas kõiki turismi arendamise ja korraldamise vorme, mis tagavad looduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete ressursside pikaajalise kaitse ja säilitamise, toetavad positiivset ja õiglast toimimisviisi kohalikku majandusse ning inimeste heaollu. Hartaga on ühinenud lisaks teistele kaitsealadele nii mitmedki projekti “Parks and Benefits” partnerid (just rahvuspargid).

Lahemaa Rahvuspargi looduskeskuse püsiekspositsiooni on alustatud koostöös Europarciga (Europarc Consulting), ennekõike just kontseptsiooni väljatöötamises. Lisaks on alates 2004. aastast käima lükatud Junior Rangerite projekt. Igal aastal koolitatakse rahvusvahelistes laagrites noori loodus- ja keskkonnahuvilisi, praeguseks on koolitatud ligi 140 noort. Lahemaa Rahvuspark on osalenud Europarci ekspertide vahetusprogrammis (Europarc Expertise Exchange).

Europarc annab endast parima, et otsustajad näeksid looduskaitsealasid kui jätkusuutliku ühiskonna alustalasid. Europarci seminarid/töötoad annavad praktilisi ja innovaatilisi ideid kaitsealadele ning kogukondadele.

Harta põhjal jätkub töö kaitsealade jätkusuutliku majandamise propageerimise osas, eriti turismi valdkonnas, kuna kaitsealad on turismisihtkohad. Eestis on sihtkohadeks enamasti just rahvuspargid.

Lingid:
http://www.europarc.org/home/
http://www.europarc-nb.org/home/
http://www.europarc.org/what-we-do/junior-ranger

Kontakt: Nele Sõber, sektsiooni koordinator perioodil 2012-2014, nele.sober@keskkonnaamet.ee
Kaja Lotman, sektsiooni president perioodil 2012-2014, kaja.lotman@keskkonnaamet.ee
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.