Projekt Nature Access to All (NatAc)

 

 

 

* Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest.

 

Projekt "Nature Access to All" (NatAc) 

Projekti eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Korrastatakse loodusobjekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne).

Sihtgrupp:
•    sise- ja väliskülastajad
•    turismiettevõtjad ja teenuseosutajad
•    kohalikud omavalitsused, kaitsealad ja -objektid
•    puuetega inimeste ühendused ja organisatsioonid

Läbiviimise aeg: 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekti partnerid:
•    Kurzeme planeerimispiirkond (juhtpartner), Läti
•    MTÜ Lääne-Eesti Turism, Eesti
•    Keskkonnaamet, Eesti
•    Metsähallitus, Soome

Projekti kogumaksumus on 965 773 €, millest ERDF toetus on 762 932 €. Keskkonnaameti projektitegevuste eelarve on 126 968 €. 
Keskkonnaameti rahastus Central Baltic Programme 2014-2020 ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Keskkonnaameti poolt korraldatavad põhitegevused:
• Õppereis Taani saamaks kogemusi ligipääsetavuse parimast praktikast. Õppereisil on esindatud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja projekti partnerorganisatsioonid. 
• Erivajadustega inimestele suunatud looduse interpreteerimise vahendi „Meeltekohver“ loomine.

Toimunud tegevused:

• Projekti nõupidamine projektipartneritega Liepajas 20.05-21.05.2019: ettekanne projektist üldiselt (2.74 MB, PDF), Keskkonnaameti ettekanne (1.21 MB, PDF) (Lisatud 31.10.2019) 

• Õppereis Taani 30.09.-05.10.2019: kava (470.07 KB, PDF), tagasiside (473.18 KB, PDF), osalejate individuaalne tagasiside (1.38 MB, PDF) (Lisatud 10.10.2019)

• Projekti nõupidamine Haapsalus 13.11-14.11.2019: kokkuvõte (1.38 MB, PDF), esitlus projekti olukorrast (6.15 MB, PDF) (Lisatud 27.11.2019)

Kontakt:

Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist, tel +372 58 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

PAKKUMISKUTSE: Erivajadustega noortele suunatud looduse vahendamise komplekti väljatöötamine ja tiražeerimine

Keskkonnaamet tellib teenusena INTERREG Central Baltic 2014–2020 projekti "Nature Access to All" raames erivajadustega noortele suunatud looduse interpreteerimise vahendite komplekti väljatöötamise ja tiražeerimise loodusõppeks. Tellitava töö maksumus jääb käibemaksuta alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära. 

Töö tellija: Keskkonnaamet, registrikood 70008658.

Tellitav töö: Nägemis- ja kuulmispuudega 6.–7. klassi õpilastele suunatud looduse interpreteerimise vahendite komplekt „Meeltekohver“ koos metoodilise juhendiga (edaspidi õppevahend) väljatöötamine ja tiražeerimine. Õppevahendi kogus on eesti keeles 8 eksemplari ja inglise keeles 2 eksemplari. Õppevahendi metoodiline juhend on tõlgitud lisaks läti ja soome keelde. Õppevahend tutvustab erinevaid kooslusi (mets, soo ja rannik) ning on kasutatav aktiivõppe vormis välitingimustes (nt matkarajal).

Õppevahendit saavad kasutada ka sihtrühmast nooremad ja vanemad inimesed ning tavakasutajad, kellel ei ole vastavat puuet. Üldiseks eesmärgiks on parandada erivajadustega laste ja täiskasvanute looduse kogemise võimalusi Lääne-Eestis.

Lepingu periood: Töövõtulepingu sõlmimise kuupäevast kuni 20.10.2020.

Täpsem pakkumuse esitamise kord ja sisu on esitatud lisatud lähteülesandes ning selle lisades (Lisa 1 Tehniline kirjeldus, Lisa 2 Hindamiskriteeriumid ja Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused) .

Pakkumus tuleb esitada tervikuna kogu tellitava töö kohta. Pakkumus tuleb esitada pakkuja esindusõigust omava isiku poolt digiallkirjastatult hiljemalt 30.03.2020. a kella 12.00-ks e-postile margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimine: Keskkonnaamet hindab pakkumusi vastavalt manuses olevatele hindamiskriteeriumitele ja lähteülesandes esitatud nõuetele. Keskkonnaamet valib moodustatud žürii abil majanduslikult soodsaima pakkumuse, st võtab arvesse nii pakkumuse maksumust kui ideelahendust. Keskkonnaamet ei hinda pakkumust, mis laekub pakkumuse esitamise ajast hiljem või ei vasta etteantud tingimustele. Pakkumuse esitamise ajast hiljem laekunud või mittevastava hinnapakkumuse tulemusel isikuga Keskkonnaamet lepingut ei sõlmi.

Kuulmispuudega ja nägemispuudega lastega töötavate pedagoogide leidmisel on soovi korral abiks Eesti Puuetega Inimeste Koda, samuti Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool. Viipekeelega tõlkeid teeb OÜ Viipekeele Tõlk (Gretel Murd). Loomanahkade osas on võimalik pöörduda Eesti Jahimeeste Seltsi poole.

Selgitused: Hinnapäringu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel e-postile margit.turb@keskkonnaamet.ee. Keskkonnaamet vastab e-posti vahendusel esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul. Telefoni teel esitatud küsimusi vastu ei võeta.

Vastused esitatud küsimustele:

  1. Metoodiline juhend – seda saab teha formaadis paar a4 kuni paarsada. Kas teil on visioon mis on mõistlik detailsus. Või see kirjeldab ainult õppevahendi kasutamist? Metoodilise juhendis koostamisel tuleb arvestada, et selle abil saab juhendaja õppevahendit kasutada vastava erivajadusega sihtrühmaga töötamiseks, see sisaldab sisututvustust, metoodikat ja aktiivõppeülesandeid. Oluline on, et juhend oleks asjakohane, lihtsalt mõistetav ning selle abil oleks võimalik viia sihtrühmale läbi aktiivõpet looduses.
     
  2. Kas ajaplaani kohta võib ettepanekud esitada või on hanke ajaraam fikseeritud? Töö teostamise ajakava on paika pandud lähtuvalt projekti teistest tegevustest ja lõpptähtajast.
     
  3. Mis detailsusastmes peavad olema 3d käpajäljed? Kas oluline kuju ja varvaste arv või suurem detailsus? Käpajäljed peaksid olema orig suuruses ja selle järgi peab olema võimalik liiki ära tunda.

Lähteülesanne (258.17 KB, PDF)

Lisa 1 Tehniline kirjeldus (396.26 KB, PDF)

Lisa 2 Hindamiskrit (188.7 KB, PDF)eeriumid (188.7 KB, PDF)

Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused (360.08 KB, PDF)

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

SEMINAR "LIGIPÄÄSETAV LOODUSTURISM - MIKS JA KELLELE?"

MTÜ Lääne-Eesti turism koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Keskkonnaametiga korraldab ettevõtjatele, loodushuvilistele ja omavalitsustele projekti “Nature Access to All” raames seminari “Ligipääsetav loodusturism – miks ja kellele?”. Räägime, kuulame ja mõtleme, millised on teoreetilised ja praktilised võimalused ligipääsetava loodusturismi arendamiseks.

Toimumise aeg: 5. märts 2020, kell 10.00-16.30
Toimumise koht: Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst. 57, Pärnu

Seminari päevakava:

10.00-10.30  Registreerimine ning hommikukohv
10.30-10.45  Kus me oleme ja kuhu liigume? Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva. Moderaator Tatjana Koor (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž)

10.45-11.15  Projekti “Nature Access to all” tutvustus. Ligipääsetavuse kontrollnimekiri ettevõtjatele ja omavalitsustele. Esinejad: Anneli Haabu (MTÜ Lääne-Eesti Turism), Helen Kask (Eesti Puuetega Inimeste Koda), Margit Turb (Keskkonnaamet)

11.15-11.45  Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus - ettevõtja kogemus ligipääsetavuse arendamisel. 

11.45-12.15  Puhta Vee teemapark Metsamõisa talu – erivajadustega inimesed looduses, kas seda on vaja? Priit Adler (Metsamõisa talu)

12.15-13.00  Lõunapaus

Kuhu me tahame jõuda? Kuulame, kõneleme ja jagame praktikute kogemusi ning otsime häid lahendusi tulevikueesmärkide osas.

13.00-14.45  Millised on võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele loodusturismiteenuste kasutamisel. Kogemused ja vajadused reisimisel. Mõtteid ja kogemusi jagavad: Jakob Rosin nägemispuude vaatest, Tom Rüütel liikumispuude vaatest, Jari Pärgma kuulmispuude vaatest, Liis Niinemets erilise lapse ema vaatest

14.45-15.00  Sirutuspaus

15.00-16.00  Mõttevahetus “Mida vajan ligipääsetava loodusturismi arendamiseks?”. Arutelu laudkondades: Millised on tänased takistused ligipääsetava loodusturismi arendamisel? Kuidas neid ületada?

16.00-16.30  Laudkondade ja päeva kokkuvõtted

Seminar toimub INTERREG Central Baltic programmi 2014-2020 projekti "Nature Access to All" raames.

Vaata ka MTÜ Lääne-Eesti Turism kodulehelt: https://www.westestonia.com/nature-access-to-all/

Info ja küsimuste korral: Anneli Haabu, NatAc projektijuht, anneli@westestonia.com, tel 527 0660

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.