Riigilõivud

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist.

Riigilõivu tasumata jätmisel võib Keskkonnaamet jätta taotluse läbi vaatamata või määrab esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks.

Riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduses (RLS).

Keskkonnaamet on kohustatud võtma riigilõivu alltoodud seadustest tulenevate toimingute tegemise eest:

Tasumine pangaülekandega

Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:
SEB pank – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011; BIC ehk SWIFT kood – EEUHEE2X
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606; BIC ehk SWIFT kood – HABAEE2X
Danske Bank A/S Eesti filiaal – IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002; BIC ehk SWIFT kood – FOREEE2X
Luminor Bank – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198; BIC ehk SWIFT kood – NDEAEE2X

Viitenumbrid:

2900081677

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa ja jahipiirkonna piiride muutmise taotluse läbivaatamine (alus: jahiseadus ja RLS § 97 - 971)

2900081703

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamine ning jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemine (alus: jäätmeseadus, looduskaitseseadus ja RLS § 96 ja § 100)

2900081680

Keskkonnakompleksloa andmine ja läbivaatamine (alus: tööstusheite seadus ja RLS § 124-125)

2900081693

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: jäätmeseadus, kiirgusseadus, metsaseadus, taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, atmosfääriõhu kaitse seadus, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus  ja RLS § 94-95, § 98-99, § 101, § 131-132. § 104-1041, § 344)

2900081651

Metsapuu seemne sertifitseerimise ja pakendamise toimingud (alus: taimede paljundamise ja sordikaitse seadus ja RLS § 134-135)

2900081664

Maavara geoloogilise uuringu loa, üldgeoloogilise uurimistöö loa ja maavaravaru kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine (alus: maapõueseadus ja RLS § 121-123)

 Selgitusse märkida (RLS § 9 lg 4):
• selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele;
• riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi, kelle eest makstakse.

NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladina tähtedega. Tasumisel pangaülekandega välisriigis asuvast pangas kohustub makse sooritaja kandma kõik ülekandega seotud kulud (RLS § 10 lg 1).

Täiendavat informatsiooni riigilõivude tasumise kohta riigieelarvesse leiab ka Rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

 

 

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.