Meri

Vee erikasutus merel

Foto: Kaari Männikus-Nilson

Vastavalt veeseaduse § 9 lõikele 5 annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste, veekaabelliinide ja torujuhtmete ehitamiseks merel annab vee erikasutusloa Keskkonnaministeerium. 

Loa taotlemine

1) Vee erikasutusloa saamiseks tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus, mis vastaks keskkonnaministri 26. märts 2002.a. määrusele nr 18 “Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid".

2) Vee erikasutusloa taotlejal peab olema selge ja täpne ülevaade kavandatavast tegevusest. Vastavalt kavandatavale tegevusele ja selle mahtudele selgub ka eelhinnangu andmise kohustus.

Foto: Kaari Männikus-Nilson

3) Kindlasti tekib eelhindamise kohustus juhul kui süvendatakse või kaadatakse mahus 100 m3 ja rohkem ning kui tegevust planeeritakse läbi viia kaitsealal, hoiualal ja/või Natura 2000 alal. Muul juhul selgub eelhindamise kohustus taotluses esitatud informatsiooni põhjal.

4) Vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud näidised on saadaval abimaterjalide all.

5) Allkirjastatud vee erikasutusloa taotlus tuleb edastada Keskkonnaametile e-postiaadressil: info@keskkonnaamet.ee või aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

NB! Keskkonnaamet ei võta menetlusse vee erikasutusloa taotlusi kaldaga püsivalt ühendatud ehitise rajamiseks või rekonstrueerimiseks, mille juures puudub veekogu omaniku nõusolek

Veekasutuse aasta aruanne

Veekasutuse aruande esitamine algab aruandeaastast järgneva aasta 1. veebruaril ning aruanded tuleb täita 1. märtsiks. (Keskkonnaministri 17.01.2007 määrus nr 9 "Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord").

Veekasutuse aastaaruannet saab esitada EELISE infosüsteemis või Keskkonnaameti e-teenuse kaudu.

Aastaaruande peavad esitama kõik veekasutajad, kes kasutavad vett (meres süvendamine ja/või kaadamine) keskkonnaloa alusel.

Sisselogimiseks vajaliku parooli saate Keskkonnaagentuuri (KAUR) kaudu. Tehniliste küsimuste ja probleemide lahendamiseks aruande esitamisel palume ühendust võtta KAURi andmehaldusosakonna peaspetsialistidega Nele Sinikas (tel 673 7568; nele.sinikas@envir.ee) või Katrina Lang (tel 673 7566; katrina.lang@envir.ee).Sisuliste küsimuste puhul palume pöörduda vee erikasutusloa halduri poole (vee erikasutusloa koostanud ametnik).

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.