Paisutamine

Veeseadus § 8 lg 2 p 5 alusel antakse vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks.

Veeseaduse § 8 lg 21 alusel ei ole paisutamiseks vaja vee erikasutusluba, kui vooluveekogu looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, välja arvatud juhul, kui paisutamine toimub  looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud nimistus sisalduvatel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel. See säte vabastab paisuomaniku paisutamiseks vee erikasutusloa taotlemisest, kuid kui kasutatakse hüdroenergiat, tuleb luba siiski taotleda.

Paisutamisele kohaldatakse veeseaduse § 17 nõudeid, samad nõuded kohalduvad veeseaduse § 16 lg 3 alusel vee-energia saamisele vooluvee tõkestamise ja paisutamisega. 

Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika on kehtestatud veeseaduse § 17 lg 10 alusel ministri määrusega.


Kurgja pais Pärnu jõel. Foto: Elina Leiner

Abimaterjalid

Abimaterjalid:

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.