Pinnavee operatiivseire

Veeseireprogrammist lähtuvalt teostatakse operatiivseiret täiendusena ülevaateseirele, et täpsustada veekogude seisundit ja sellele avalduva surve põhjuseid ning hinnata rakendatud meetmete tõhusust.

Operatiivseire programmi koostamisel lähtutakse eelkõige pinnaveekogumite seisundi vahehinnangutest, vesikondade VMK-de meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavadest ning kogumile mõju avaldavatest punkt- ja hajuskoormusallikatest.

Pinnavee operatiivseire programmi vastutavaks koostajaks on alates 2016. aastast Keskkonnaamet.

 

Operatiivseire eesmärgi saab üldjoontes jaotada kolmeks:

  • rakendatud meetme tõhususe hindamine mitteheas ehk kesises, halvas või väga halvas seisundis kogumitel (seiratavate kogumite valimise aluseks on kogumi mitte hea seisund ning viimase 2-3 aasta jooksul kogumil toimunud eesmärgipärane tegevus, millel võib olla soodne mõju seisundi paranemisele);
  • halvas ja väga halvas seisundis kogumite seisundite parendamise meetmete planeerimisel sisendi saamiseks (seiretulemustele tuginedes ettepanekute tegemine seisundi parendamise eesmärgil ja meetmete rakendamiseks) ja koormusallikate mõju väljaselgitamiseks;
  • reoveepuhastite heitvee väljalaskmete meetmete tõhususe seire (eesmärgiks on kontrollida vee erikasutusloas kehtestatud nõuete täitmist ning hinnata väljalaskude otsest mõju veekogudele).

Seiretulemusi kasutatakse väljalaskmete võimaliku mõju hindamiseks veekogumitele, samuti keskkonnalubades (vee erikasutusluba, keskkonnakompleksluba) seatud nõuete kinnipidamise ning vee erikasutaja poolt võetud omaseire tulemuste tõesuse hindamiseks. Seiretulemuste põhjal on võimalik keskkonnalubades väljalaskme heitvee nõuete karmistamine juhul, kui heitvee väljalask mõjutab suubla seisundit. Seiretulemuste põhjal hinnatakse ka rakendatud meetmete tõhusust mitteheas seisundis veekogumitel.

Vaata lisaks Vesikondade veeseireprogramm 2016-2021

Operatiivseire 2017

 

Operatiivseire 2016 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.