Põllumajandus ja nitraaditundlik ala

Intensiivse põllumajandusliku tootmise tulemusena võivad taimetoitained jõuda nii pinna- kui põhjavette.

Põhjavette sattunud orgaaniline aine, mikroorganismid, ammoonium ja nitraadid võivad omakorda oluliselt halvendada põhjavee kvaliteeti. Samuti võivad põllumajandusest lähtuvad saasteained mõjutada pinnaveekogude veekvaliteeti ning soodustada nende eutrofeerumist.

Eesmärgiga kaitsta põhja- ja pinnavee kvaliteeti ning arvestades Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti tasandiku looduslikku eripära (valdavalt nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alad, rohkelt allikaid ja karstilehtreid), moodustati Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 aasta määrusega nr 17 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.

Põllumajandusliku tootmise mõju vähendamiseks pinna- ja põhjavee kvaliteedile planeeritavad meetmed koondatakse vastavasse nitraaditundliku ala tegevuskavasse, mida vajadusel korrigeeritakse nelja aasta järel. Nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2016-2020 kiitis heaks Vabariigi Valitsus 21.07.2016 toimunud istungi protokollilise otsusega.

Nitraaditundlikku ala käsitlev informatsioon on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.


Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada veeseadusega sätestatud lämmastiku ja fosfori piirnorme. Foto: Milvi Aun

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.