Vee erikasutusluba

 Vee erikasutusluba on kiritõend tegevuse lubamiseks, mida on vaja kui kui:

 • võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/ööpäevas;
 • võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
 • võetakse mineraalvett;
 • juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette;
 • toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;
 • toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine;
 • uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse;
 • toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine;
 • vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 • toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või lossimine;
 • veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;
 • kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;
 • juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.

 

Foto: Elina LeinerFoto: Elina Leiner                             

                         

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.