Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu on keskkonnatasude seaduse § 3 lg 1 alusel keskkonna kasutusõiguse hind. Keskkonnatasu tuleb maksta vee erikasutusloa omanikel, kes

  • võtavad  pinnavett
  • võtavad põhjavett
  • juhivad saasteaineid veekogusse
  • juhivad saasteaineid põhjavette
  • juhivad saasteaineid pinnasesse.

 

Keskkonnatasu maksmiseks tuleb esitada  keskkonnatasu deklaratsioon. Keskkonnatasud arvutatakse keskkonnakasutuse toimumise kvartali kohta. Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev. Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas.

Kui vee erikasutusloas on sätestatud kohustus korraldada heitvees sisalduvate saasteainete seiret harvemini kui üks kord kvartalis, arvutatakse keskkonnatasu selle aruandekvartali kohta, mil seiret ei teostata, viimaste keskkonnatasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel.

 

Keskkonnatasu deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

  • elektrooniliselt (e-teenuste portaalis või infosüsteemis KOTKAS)
  • e-posti teel (deklaratsioonil on vajalik digitaalne allkiri)
  • paberkandjal posti teel või ise kontorisse tuues.

 

Täpsemalt saab keskkonnatasude deklareerimisest lugeda keskkonnatasude valdkonna rubriigist

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.