Vee erikasutusloa menetlemine

Keskkonnaamet registreerib saadud vee erikasutusloa taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust veeseaduse ja selle määruse nr 18 nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult viivitamatult pärast puuduste avastamist. Puudustega taotluse korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Puudusteta ning nõuetele vastav taotlus registreeritakse ning võetakse menetlusse, millest Keskkonnaamet teavitab loa taotlejat ning avaldab vastava teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Taotlus vaadatakse läbi ning vee erikasutusloa andmine või mitte andmine otsustatakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Õigus vee erikasutuseks tekib alates vastavalt tähtajalise või tähtajatu loa vee erikasutusloa väljastamisest. Kehtivad vee erikasutusload on kättesaadavad Keskkonnaameti e-teenustest.

 

Vee erikasutusloa andmisest keeldutakse VeeS § 9 lg 10 alusel, kui

  • veevaru ei ole piisav või ohustab vee erikasutus otseselt inimese tervist või keskkonda;
  • suubla või põhjaveekihi seisundit halvendatakse ulatuses, mis muudab need kasutamiskõlbmatuks;
  • taotletav tegevus ei ole kooskõlas õigusaktidega;
  • loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.