Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 16. aprilli käskkirjaga nr 1-2/20/2-3 Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029.

Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava eesmärk on:

  • anda lühike ülevaade kaitstavast alast ‒ selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal läbiviidavast riiklikust seirest;
  • analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga vm väärtuse seisundile;
  • arvestades alale seatud eesmärke määrata mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning 30 aasta perspektiivis;
  • anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest, kirjeldada kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega;
  • määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja orienteeruva maksumusega;
  • luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks.

Manija maastikukaitsealal on valdavaks kõrge looduskaitselise väärtusega pool-looduslikud kooslused – põhiliselt rannaniidud (136,7 ha), kus elab hulgaliselt sellele kooslusele omaseid linnuliike nagu tutkas, niidurüdi, räusk, jõgitiir, randtiir, punajalg-tilder, liivatüll ja tõmmuvaeras. Samuti mitmeid kahepaikseid nagu kõre, tiigikonn, tähnikvesilik, harilik kärnkonn, rabakonn ja rohukonn. Samas on rannaniitude seisund muutunud kesiseks, kuna paljud maaomanikud ei tegele enam loomapidamisega, mistõttu ei ole vaja tegeleda heina varumisega ning rannaniidud võsastuvad või roostuvad. Seetõttu on paljude pool-looduslikele kooslustele omaste kaitsealuste liikide arvukused langus-trendis.

Kaitsekorralduskavaga ettenähtud tegevustest suurema osa moodustavad erinevate pool-looduslike koosluste hooldus- ja taastamistööd. Olulised vajalikud tegevused on ka liikide ja elupaikade seire ning nende seisundi parandamisega seotud tegevused (näiteks kõrede elupaikade parendamise tööd).

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (PDF)

Lisainfo: Kirsi Loide, tel 447 7375, kirsi.loide@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.