Missioon ja visioon

Keskkonnaameti missioon

Keskkonnaamet loob ja hoiab head elukeskkonda praegu ja mõeldes tulevastele põlvedele.

Keskkonnaamet vastutab selle eest, et kogu Eesti riigis oleks kõigil eluks võimalikult hea keskkond. See eeldab Keskkonnaameti töötajate teadmist , millised on meid ümbritseva eluslooduse esindajate vajadused, aga ka seda, et suudame nende vajaduste rahuldamiseks vajalikku tegevust tasakaalustatult suunata. Parima tulemuse saavutamiseks analüüsime me praegust olukorda ja meie tänaste otsustuste mõju tulevikule ning teeme oma otsused pikaajalisi eesmärke arvestades. Tasakaalu hoidmine inimlike soovide ja keskkonnaga seotud võimaluste vahel eeldab häid teadmisi, avalikku suhtlemist ja koostööd partneritega.

Hea elukeskkonna tagame koos elanike, arendajate ja kõigi partneritega, arendades loodushoidu ja kaitstes elurikkust.

Inimesed hoolivad oma ümbrusest ja tahavad elada tervislikus elukeskkonnas. Selleks vajavad nad teadmisi ümbritseva keskkonna ja selle seisundi kohta. Ainult erapooletu teadmine, oma tegevuse mõju mõistmine ja koostöö parema keskkonna nimel tagab hea tulemuse. Keskkonnaamet vastutab selle koostöö toimimise eest.

Keskkonnaameti visioon

Keskkonnaamet on parim ja võimekaim valitsusasutus:

Keskkonnaamet kujundab ja hoiab elukeskkonda tõhusalt. Keskkonnaamet määratleb alati väga selgelt oma eesmärgid, mis tagavad tervikliku ja tasakaalustatud lähenemise elukeskkonna kujundamisele ja hoidmisele. Selleks kasutame me nii eluslooduse ja keskkonna kui klientide vajaduste süsteemset seiret ja selle tulemuste analüüsi. Keskkonnaamet on kujundanud kõik olulised tööprotsessid, sealhulgas otsustusprotsessid, efektiivseteks, säästes ressursse ja pöörates enam tähelepanu olulist mõju omavatele tegevustele. Analüüsime oma tegevuse tõhusust ja võrdleme seda teiste organisatsioonide tehtuga.

Keskkonnaamet on valdkonna parim kompetentsikeskus ja tugineb oma otsustes teadmistele. Keskkonnaamet loob arengut soodustava keskkonna, mis toetub optimaalsele töökorraldusele ja töötajate oskuste ja teadmiste arendamisele. Selleks rakendatakse õppivale ja paindlikule ametkonnale omast juhtimist ja töökultuuri, mida toetab tõhus ja avatud suhtlus. Keskkonnaamet arendab oma töötajate hulgas välja kogu vajaliku põhikompetentsi ja kaasab seda täiendama parima pädevusega partnerid.

Keskkonnaamet on hea ja edukaks tööandja. Keskkonnaametis rakendatakse terviklik kogu organisatsiooni hõlmav motivatsioonisüsteem, mis tähendab delegeerimist, töötajate usaldamist, selgeid tööülesandeid, vastutust ja tulemustele orienteeritust. Keskkonnaameti töötajad saavad konkurentsivõimelist tasu ning neil on võimalus enesearenguks ja karjääriks.

Keskkonnaameti põhiväärtused

Keskkonnaameti põhiväärtused on:

  • Ausus
  • Koostöö
  • Hoolivus ja austus elu vastu
  • Avatus
  • Eesmärgile orienteeritus.


Foto: Maili Lehtpuu

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.