Riigihangete arhiiv

Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Harju-Järva-Rapla regioonis 2016. aastal

 

Lihtsustatud korras teenuste tellimise riigihange karuputke võõrliikide tõrje teostamiseks Harju-Järva-Rapla regiooni kaheksas üksuses aastal 2016 viiakse läbi Keskkonnaameti veebilehel vastava teate avalikustamisega ning pakkumuste esitamisega Keskkonnaameti allolevale e-posti aadressile.

Hankedokumendid on leitavad siit:
• Lisa 1- Tehniline kirjeldus (125.5 KB, PDF)
• Lisa 2 – Hankelepingu tingimused (51.5 KB, DOC)
• Lisa 3 – hankemenetlusel osalemise avaldus (25.5 KB, DOC)
• Karuputke võõrliikide tõrje töö- ja ohutusjuhend (356.37 KB, PDF)

Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim hind. Pakkumuse maksumused palume esitada hanke osade ehk üksuste kaupa eraldi ning märkida lõpphinnaks iga üksuse tõrje summa koos kõigi maksudega. Konkreetse osa pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud kõigi selle osa karuputkekolooniate, mis on toodud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses, tõrje teostamiseks. See tähendab, et hankija ei soovi pakkumuse maksumusena teada nt ühe hektari hinda. Hankija soovib pakkumuse maksumusena teada lõplikku summat koos kõigi maksete ja maksudega, mis kulub kogu karuputkeüksuse ehk konkreetse hanke osa tõrjumiseks.

Hankija hindab kõiki pakkumusi osade kaupa eraldi. Hindamisel võetakse aluseks hankija jaoks pakkumuse lõplik maksumus hanke osa kohta, mis sisaldab kõiki võimalikke makse ja makseid.

Pakkumuse ja hankemenetlusel osalemise avalduse palume esitada allkirjastatult e-posti aadressile kalev.tihkan@keskkonnaamet.e  hiljemalt 4. juulil 2016 kell 12.00.

Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Jõgeva-Tartu regioonis 2016. aastal

 

Lihtsustatud korras teenuste tellimise riigihange karuputke võõrliikide tõrje teostamiseks Jõgeva-Tartu regioonis Ida-Tartumaa ja Jõune üksustes aastal 2016 viiakse läbi Keskkonnaameti veebilehel vastava teate avalikustamisega ning pakkumuste esitamisega Keskkonnaameti allolevale e-mailiaadressile.

Hankedokumendid on leitavad siit:

Lisa 1- Tehniline kirjeldus (42.27 KB, DOCX)

Lisa 2 – Hankelepingu tingimused (51.5 KB, DOC)

Lisa 3 – hankemenetlusel osalemise avaldus (25.5 KB, DOC)

Karuputke võõrliikide tõrje töö- ja ohutusjuhend (356.37 KB, PDF) 

Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim hind. Pakkumuse maksumused palume esitada hanke osade ehk üksuste kaupa eraldi ning märkida lõpphinnaks iga üksuse tõrje summa koos kõigi maksudega. Konkreetse osa pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud kõigi selle osa karuputkekolooniate, mis on toodud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses, tõrje teostamiseks. See tähendab, et Hankija ei soovi pakkumuse maksumuse veerus näha nt ühe hektari hinda. Hankija soovib pakkumuse maksumuse veerus näha lõplikku summat koos kõigi maksete ja maksudega, mis kulub kogu karuputkeüksuse ehk konkreetse hanke osa tõrjumiseks.

Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi osade kaupa eraldi. Hindamisel võetakse aluseks Hankija jaoks pakkumuse lõplik maksumus hanke osa kohta, mis sisaldab kõiki võimalikke makse ja makseid.

Pakkumuse ja hankemenetlusel osalemise avalduse palume esitada allkirjastatult e-mailiaadressile maria.ratsep@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. juuli 2016 kell 12.00.

Riigihanked 2014

 

Keskkonnaameti välja kuulutatud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 EUR km-ta, on leitavad Riigihangete registri kodulehel https://riigihanked.riik.ee. Otsingumootorisse tuleb kirjutada Hankija nimetus „Keskkonnaamet“ ja soovi korral täita ka muud väljad, nagu viitenumber, CPV kood, avaldamise ajavahemik jne. Kõik Keskkonnaameti hankemenetlused viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihangete kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav, (hanketeateid Keskkonnaameti kodulehel ei dubleerita).

Huvitatud hankes osalemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt hanketeates ja hankedokumentides määratud ajaks.

NB! Informatsioon Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ hangete kohta on lisaks E-riigihangete keskkonnale dubleeritud ka rubriigis "Välja kuulutatud". Ülejäänud Keskkonnaameti hanked kajastuvad ainult E-riigihangete keskkonnas (https://riigihanked.riik.ee)

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare, Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine II"

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare, Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine II" (viitenumber 150680)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 150680. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 29.05.2014 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Riigihanked 2013

Keskkonnaameti välja kuulutatud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 EUR km-ta, on leitavad Riigihangete registri kodulehel https://riigihanked.riik.ee. Otsingumootorisse tuleb kirjutada Hankija nimetus „Keskkonnaamet“ ja soovi korral täita ka muud väljad, nagu viitenumber, CPV kood, avaldamise ajavahemik jne. Kõik Keskkonnaameti hankemenetlused viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihangete kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav, (hanketeateid Keskkonnaameti kodulehel ei dubleerita).

Huvitatud hankes osalemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt hanketeates ja hankedokumentides määratud ajaks.

NB! Informatsioon Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ hangete kohta on lisaks E-riigihangete keskkonnale dubleeritud ka rubriigis "Välja kuulutatud". Ülejäänud Keskkonnaameti hanked kajastuvad ainult E-riigihangete keskkonnas (https://riigihanked.riik.ee)

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Pärnu-Viljandi, Viru ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse-, hoiu- ja loodusalade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 145377)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 145377. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 12.12.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Keskkonnaamet kuulutas välja ideekonkursi "Keskkonnaharidusliku sisuga õppeklippide valmistamine"

Keskkonnaamet kuulutas välja 22.10.2013 ideekonkursi „Keskkonnaharidusliku sisuga õppeklippide valmistamine“ (viitenumber 146086).

Ideekonkurss viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 146086.

Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Ideekavand tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.12.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

 

Keskkonnaamet kuulutas välja riigihanke „Keskkonnasõbralikkuse eest tunnustamise süsteemi väljatöötamine ning rakendamine“

Keskkonnaamet kuulutas välja 23.09.2013 avatud menetlusega riigihanke „Keskkonnasõbralikkuse eest tunnustamise süsteemi väljatöötamine ning rakendamine“ (viitenumber 145831).


Avatud menetlusega riigihange viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee  . Hanke viitenumbriks on 145831.
Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.10.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

Keskkonnaamet kuultas välja hankekonkursi õppevahendite loomiseks

Keskkonnaamet kuulutas välja 11.10.2013 ideekonkursi „Õppevahendite loomine keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks keskkonnahariduse keskustele“ (viitenumber 145527).

Ideekonkurss viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee . Hanke viitenumbriks on 145527.
Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi ideekonkursi dokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Ideekavand tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.11.2013 11:00.

Töö finantseeritakse: „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi nimetus: "Keskkonnahariduse arendamine". Programmi number: 1.1.0901.11-0001 (Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt edastatud struktuuritoetuse ID-number).

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 144964.

Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.09.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ja Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 143147)
Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 143147. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 19.08.2013 kell 10:59.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 142217)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 142217. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 27.05.2013 kell 10:59.

Tellitavate tööde rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine" programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 142511)

8.05.2013.2013 kl 15 avalikustatakse riigihangete registris Matsalu teejuhi hange. Keskkonnaamet kutsub riigihankest osa võtma: Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 142511).

Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 140589. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 17.05.13 kl 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Putukate kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 138692)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 138692. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 06.05.2013 kell 10:59.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Taimede kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 142202)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 142202. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 07.05.2013 kell 10:59.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 140589)

Täna, 13.03.2013 kl 15 avalikustati riigihangete registris Matsalu teejuhi hange. Keskkonnaamet kutsub riigihankest osa võtma: Matsalu rahvuspargi interaktiivse teejuhi koostamise tellimine (viitenumber 140589)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 140589. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 25.03.2013 kell 11:00.

Riigihanked 2012

Keskkonnaameti välja kuulutatud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 EUR km-ta, on leitavad Riigihangete registri kodulehel https://riigihanked.riik.ee. Otsingumootorisse tuleb kirjutada Hankija nimetus „Keskkonnaamet“ ning soovi korral täita ka muud väljad nagu viitenumber, CPV kood, avaldamise ajavahemik jne. Kõik Keskkonnaameti hankemenetlused viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihangete kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav, (hanketeateid Keskkonnaameti kodulehel ei dubleerita).
 

Huvitatud hankes osalemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt hanketeates ja hankedokumentides määratud ajaks.

NB! Informatsioon Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ hangete kohta on lisaks E-riigihangete keskkonnale dubleeritud ka rubriigis "Välja kuulutatud". Ülejäänud Keskkonnaameti hanked kajastuvad ainult E-riigihangete keskkonnas (https://riigihanked.riik.ee)

NB! Käesoleval lehel kajastuvad ainult Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ hanked (täpsemalt hanketeadete avaldamise praktikaga seonduvast siin)

 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Viru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine"

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 137679. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 27.11.2012 kell 11.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine" programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Kahepaiksete kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 136623)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 136623. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 27.09.2012 kell 11.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 136524)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 136524. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 25.09.2012 kell 11.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Harjuse, hingu, jõesilmu, vingerja ja võldase kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (viitenumber 136466)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 136466. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 18.09.2012 kell 11.

Töö rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni, Pärnu-Viljandi regiooni ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 135774)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 135774. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 13.09.2012 kell 11.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine" programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Sammalde kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 135772)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 135772. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 07.08.2012 kell 11.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Imetajate kaitse tegevuskavade koostamise tellimine " (viitenumber 134917)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 134917. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.07.2012 kell 11:00.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine " (viitenumber 132378)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 132378. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 29.05.2012 kell 11:00.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 132312)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 132312. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 22.05.2012 kell 11:00.

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine" (viitenumber 131650)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 131650. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.05.2012 kell 11:00.
Töö rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitsekorralduskavade koostamine " (viitenumber 131649)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 131649. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 30.04.2012 kell 11:00.
 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade ja nende alusuuringute koostamine" (viitenumber 131372)

Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 131372. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 17.04.2012 kell 11:00.
 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuse uue hoone ehitamine Aia 10, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Viru maakond II" (viitenumber 130466)

Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 130466. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 05.03.2012 kell 11:00.

Riigihanked 2011

KESKKONNAAMETI KAVANDATAVAD HANKELEPINGUD vastavalt Riigihangete seaduse §16 lõikele 6.

Hankelepingud, mille maksumus on riigihanke piirmäärast madalam, kuid ületavad asjade ja teenuste ostmisel 20 000 EURi ja ehitustööde puhul 130 000 EURi.

Aktiivsed hanked asuvad alalingi „Välja kuulutatud“ all.

Lihthange "Matsalu rahvuspargis ohustatud liikide taastamis- ja rehabilitatsioonikeskuse põhiprojekti koostamine" (viitenumber 128755)

30.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128755. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.01.2012 kell 14.00.

Lihthange "Looduskaitseteemalise rändnäituse duplikaatide valmistamine" (viitenumber 129729)

30.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129729. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 13.02.2012 kell 11.00.

Lihthange "Eestis esinevaid loodusdirektiivi elupaigatüüpe tutvustava digitaalse õppeprogrammi ja audiovisuaalse programmi koostamine ning valmistamine" (viitenumber 129438)

29.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129438. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 16.01.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks, inventuuride ja uuringu teostamiseks (viitenumber 129181)

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine, inventuuride ja uuringu teostamine" (viitenumber 129181) hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Palun sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning hankega seotud küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.02.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks ja inventuuride teostamiseks (viitenumber 129221)

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja inventuuride teostamine" (viitenumber 129221) hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Palun sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning hankega seotud küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 16.02.2012 kell 11.00.

Lihthange "GPS seiresüsteemi teenus 2012" (viitenumber 129446)

16.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129446. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 23.12.2011 kell 11.00.

Lihthange "Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala säästliku arengu programmi koostamine " (viitenumber 128442)

13.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129109. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.12.2011 kell 15.00.

Lihthange "Alam-Pedja looduskaitseala raamatu trükifaili trükkimine" (viitenumber 129109)

08.12.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129109. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 23.12.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange kaitsekorralduskavade koostamiseks ja uuringute läbiviimiseks (viitenumber 129040)

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade ja nende alusuuringute läbiviimine, Põlva-Valga-Võru regiooni järvede hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja kompleksuuringu läbiviimine ning Jõgeva-Tartu regiooni kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja uuringute läbiviimine" (viitenumber 129040)

25.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 129040. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.02.2012 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuste õppeklasside mööbli soetamine " (viitenumber 128763)

23.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128763. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10.01.2012 kell 11.00. 

Lihthange "Kõre, harivesiliku, hariliku kobarpea ja pehme koeratubaka kaitse tegevuskavade täitmine ning mudakonna koelmute taastamistööd" (viitenumber 128369)

16.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128369. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse veebiportaali arendamine ja hooldus" (viitenumber 128591)

Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128591. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 06.12.2011 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Põlvamaa Keskkonnamaja jäätmeteemalise püsiekspositsiooni rajamine II " (viitenumber 128503)

15.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128503. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 03.01.2012 kell 11.00.

Lihthange "Keskkonnaameti Jõgeva hoone remonditööd" (viitenumber 128643)

07.11.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128643. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 14.11.2011 kell 14.00.

Lihthange "Keskkonnaameti 2011. majandusaasta finantsauditeerimine" (viitenumber 128342)

27.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128342. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse alaste uuringute läbiviimine" (viitenumber 128211)

27.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 128211. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 01.12.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuse uue hoone ehitamine Aia 10, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Viru maakond" (viitenumber 127837)

21.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127837. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 24.11.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonna- ja looduskaitseteemaliste teabematerjalide koostamine ja trükkimine" (viitenumber 127904)

13.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127904. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.10.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskavade täitmine " (viitenumber 127452)

10.10.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127452. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 17.11.2011 kell 11.00. 

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange "Väikeveekogude taastamine ja rajamine Karula Rahvuspargis ja Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel"

Hankedokumendid läbiviidava hanke kohta: pdf-formaadis (78.13 KB, PDF) ja doc-formaadis (43.5 KB, DOC). Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna projektijuhi Voldemar Rannapi poole e-posti aadressil voldemar.rannap@envir.ee või telefonil 53411962.

Hange toimub LIFE projekti DRAGONLIFE raames. Lähemat infot projekti kohta 

Pakkumused tuleb saata Keskkonnaameti projektijuhi Voldemar Rannapi e-posti aadressile voldemar.rannap@envir.ee hiljemalt 03.10.2011 kell 18.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse teabelehe trükkimine ja levitamine II" (viitenumber 127634)

21.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumbriks on 127634. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ning küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 04.10.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti looduskeskuste õppeklasside õppevahendite soetamine" (viitenumber 126476)

09.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126476. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.10.2011 kell 11.00. NB! Pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 10.11.2011 kell 11.00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lendorava (Pteromys volans), euroopa naaritsa (Mustela lutreola), nahkhiirte ning viigerhülge (Phoca hispida) kaitse tegevuskavade täitmine" (viitenumber 127279)

06.09.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127279. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse bussi soetamine" (viitenumber 127341)

31.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127341. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.09.2011 kell 11:00.

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks aastal 2011" (viitenumber 127227)

31.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127227. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 08.09.2011 kell 11:00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Jõevähi asustamine 2011" (viitenumber 127178)

30.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127178. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 05.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade ja nende alusuuringute koostamine" (viitenumber 126887)

18.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126887. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.09.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti arvutite ja monitoride hange 2011" (viitenumber 127005)

10.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 127005. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 12.09.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lindude kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 126948)

08.08.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126948. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 19.09.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Erivahendid lamminiidu hooldamiseks Matsalu rahvuspargis II" (viitenumber 126714)

22.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126714. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10.08.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Euroopa angerja (Anquilla anquilla) taasasustamine aastal 2011" (viitenumber 126092)

19.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126092. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 29.08.2011 kell 14:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ning alusuuringute läbiviimine" (viitenumber 126408)

14.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126408. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 30.08.2011 kell 11:00.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Keskkonnahariduse teabelehe trükkimine ja levitamine" (viitenumber 126441)

13.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126441. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28.07.2011 kell 14:00.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keskkonnahariduse arendamine“ programmi alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Põlvamaa Keskkonnamaja jäätmeteemalise püsiekspositsiooni rajamine (viitenumner 126383)

06.07.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee.
Hankedokumendid on samuti avalikult kõigile kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele. Hanke viitenumbriks on 126383.

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 22.08.2011 kell 13:00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register.
 

Vereva lemmaltsa (Impatiens glandulifera Royle) ohjamiskava 2013 – 2017 koostamise tellimine (viitenumber 126395)

06.07.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126395. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 25.07.2011 kell 14:00.

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine (viitenumber 125671)

21.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 125671. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.08.2011 kell 14:00. 

Tõugja kaitse tegevuskava koostamise tellimine (viitenumber 126095)

20.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126095. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 21.07.2011 kell 11:00.

 

Taimede kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (viitenumber 126094)

17.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126094. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 09.08.2011 kell 11:00.

Putukate kaitse tegevuskava koostamise tellimine (viitenumber 126010)

16.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126010. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.07.2011 kell 14:00.

Samblate kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (viitenumber 125762)

16.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumbriks on 126010. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 11.07.2011 kell 14:00.

Lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihange „Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2011-2012 aastal Lümanda, Mustjala, Torgu, Harju, Lahemaa, Oandu, Selja ja Valgejõe üksustes“

13.06.2011 Detailset informatsiooni läbiviidava hanke kohta saab Keskonnaameti koduleheküljelt siit. Hankija võimaldab kõigil huvitatud isikutel hankedokumente alla laadida elektrooniliselt veebilehe kaudu. Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna looduskaitse bioloog Eike Vunk poole eike.vunk@keskkonnaamet.ee.

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamise" II investeeringute kava alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 

Avatud hankemenetlusega riigihange "Seente kaitse tegevuskavade koostamise tellimine" (viitenumber 125641)

02.06.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee/ Hanke viitenumbriks on 125641. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 30.06.2011 kell 14:00.
 

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Tartu Aleksandri tn 14 ja Turu tn 11a kinnisvara haldus-ja hooldusteenus"

31.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti elektrooniliselt aadressile marina.borodina@keskkonnaamet.ee digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 13.06.2011 kella 10:00-ks

Avatud hankemenetlusega riigihange "Lendorava, viigerhülge ja hallhülge kaitse tegevuskava koostamise tellimine" (125342)

23.05.2011 Hankemenetlus viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilisele Riigihangete registris avalikult kättesaadav aadressil https://riigihanked.riik.ee/ Hanke viitenumbriks on 125342. Sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides ja pääsete ligi hankedokumentidele ja küsimustele-vastustele. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 20.06.2011 kell 13:00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Poollooduslike koosluste täiendav inventuur 2011"

13.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialist Annely Reinloo poole e-posti aadressil: annely.reinloo@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb saata Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialisti Annely Reinloo e-posti aadressile annely.reinloo@keskkonnaamet.ee hiljemalt 31.05.2010 kell 10.00

Avatud hankemenetlusega riigihange "Heitvee- ja suublaseire 2011" (125262)

09.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 01.07.2011 kell 09.00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register Hanke viitenumbriks on 125262.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Kivisisaliku kaitse tegevuskava koostamine" (125240)

09.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumus tuleb üle anda Keskkonnaameti haldusosakonna töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 02.06.2011 kell 10.00. Osalejale väljastatakse kinnitus pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register Hanke viitenumbriks on 125240.
 

 

Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange „Võõrliigi –signaalvähi (Pacifastacus leniusculus ) leviku tõkestamine

05.05.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist poole e–posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee.
Pakkumused tuleb üle anda või saata kullerpostiga aadressil keskkonnaamet, Narva mnt 7a, Tallinn 15712 või esitada elektrooniliselt Keskkonnaameti looduskaitse osakonna vee-elustiku peaspetsialisti Jaanus Tuusti e-posti aadressile jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee hiljemalt 12.05.2011 kell 10.00

Lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihange "Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2011-2012 aastal".

2011.04.20 Detailset informatsiooni läbiviidava hanke kohta saab Keskonnaameti koduleheküljelt siit. Hankija võimaldab kõigil huvitatud isikutel hankedokumente alla laadida elektrooniliselt veebilehe kaudu. Küsimuste korral pöörduda looduskaitse osakonna looduskaitse bioloog Eike Vunk poole eike.vunk@keskkonnaamet.ee.
 

Töö rahastamine toimub „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamise" II investeeringute kava alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Avatud hankemenetlusega riigihange "Maasturite kasutusrendile võtmine 2011" (124755)

19.04.2011 Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialist Marina Borodina poole e-posti aadressil: marina.borodina@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonda aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 06.06.2011 kell 12.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta. Detailsem informatsioon on toodud riigihangete registris avaldatud hanketeates aadressil https://riigihanked.riik.ee/register

Avatud hankemenetlusega riigihange "Hiiumaa laidude maastikukaitseala hooldustehnika" (124471)

31.03.2011 Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 10.05.2011 kell 13.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna juhataja Indrek Tuulik’u poole e-posti aadressil: indrek.tuulik@keskkonnaamet.ee

Avatud hankemenetlusega riigihange„Erivahendid lamminiidu hooldamiseks Matsalu rahvuspargis" (124461)

31.03.2011 Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 18.04.2011 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna juhataja Indrek Tuulik’u poole e-posti aadressil: indrek.tuulik@keskkonnaamet.ee
 

Satelliitsaatjate ost sookure, väike- ja suur-konnakotka uurimiseks.

30.03.2011

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Satelliitsaatjate ost sookure, väike- ja suur-konnakotka uurimiseks ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee hiljemalt 11.04.2011 kell 12:00. Pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse osakonna looduskaitse bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee. Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti looduskaitse osakonna looduskaitse bioloogi Ivar Ojaste e-posti aadressile

Hankedokumentide saamiseks palun p

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti sisekoolitajate koolitamine"

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti sisekoolitajate koolitamine "
Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti personaliosakonna töötajale e-maili aadressil katlin.allika@keskkonnaamet.ee hiljemalt 28.02.2011 kell 09.00.
Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti personaliosakonna spetsialisti Kätlin J Allika poole e-posti aadressil: katlin.allika@keskkonnaamet.ee

 

Riigihanked 2010

KESKKONNAAMETI KAVANDATAVAD HANKELEPINGUD vastavalt Riigihangete seaduse §16 lõikele 6.

Hankelepingud, mille maksumus on riigihanke piirmäärast madalam, kuid ületavad asjade ja teenuste ostmisel 20 000 EURi ja ehitustööde puhul 130 000 EURi.

Aktiivsed hanked asuvad alalingi „Välja kuulutatud“ all.

Keskkonnaameti 2010 läbi viidud riigihanked

 "Aardla poldri veetaseme reguleerimise uuring"

"Kuressaare Tallinna tn 22 kinnisvara haldus ja hooldus"

 "Jõevähimaimude ost asustamiseks"

"Metsise kaitse tegevuskava uuendamine"

"Keskkonnaameti tervisekontrolli teenuse soetamine 2010" 

"Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe ja Loodenina ranna elupaikade, kaitstavate taimede ja haudelinnustiku inventeerimine, kaitsekorralduslike soovituste andmine".

"Pool-looduslike koosluste täiendav inventuur 2010" 

"Väinamere hoiuala elupaikade inventeerimine ja kaitsekorralduslike soovituste andmine etteantud piirkonnas (Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas)".

"Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine 2010. aastal"

„Arumäe külas ohtlike jäätmete reostuse koristamine“

"Riikliku merereostustõrje plaani kohane naftareostunud eluslooduse elujõulisuse taastamise valmisoleku suurendamise II etapp" 

"Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2010 aastal"

Lahteülesanne ja muu vajaliku info on saadaval Keskkonnaameti veebilehel: link

"Narva veehoidla Kulgu tammile veelasu projekteerimine ja selle keskkonnamõjude hindamine"

"Külastusseire seadmete soetamine"

"Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri inventuuri"

"Kõrvemaa maastikukaitseala loodusdirektiivi I lisa maismaa elupaigatüüpide inventuur"

"Lahemaa lagealade inventeerimine, kaitsekorralduslike soovituste andmine" 

"Tegevuskava jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks 2010"

"Rubina looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine"

Maasturite kasutusrendile võtmine (reg. nr 117183)

"Heitvee- ja suublaseire 2010" (reg. nr 117853)

"Ohtlike jäätmete koristamine reformimata riigimaalt-Jõhvi Malmi tn" (reg. nr 117578)

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Kontoritarvete ostmine 2011"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 27.01.2011 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnahariduse veeuuringute õppevahendid"

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna keskkonnahariduse spetsialisti Reet Kristiani poole e-posti aadressil reet.kristian@keskkonnaamet.ee.

Pakkumused tuleb saata hiljemalt 26.01.2011 kell 12:00 Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristiani e–posti aadressil: reet.kristian@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet soovib pakkumust Keskkonnaameti kuulutuste avaldamiseks üleriigilises päevalehes 2011 aastal

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee hiljemalt 27.01.20101kell 10.00.

Lähteülesande saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Liigi kaitse tegevuskava 2012 - 2016 koostamiseks väike pisiteole (Vertigo genesii) ".

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil: ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti peaspetsialisti Kaia Treieri e-posti aadressile: kaia.treier@keskkonnamet.ee hiljemalt 03.12.2010 11.01.2011 kell 12.00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Liigi kaitse tegevuskava 2012 - 2016 koostamiseks luha-pisiteole (Vertigo geyeri) ".

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil: ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti peaspetsialisti Kaia Treieri e-posti aadressile: kaia.treier@keskkonnamet.ee hiljemalt 03.12.2010 11.01.2011 kell 12.00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Liigi kaitse tegevuskava 2012 - 2016 koostamiseks vasakkeermesele pisiteole (Vertigo angustior)".

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil: ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti peaspetsialisti Kaia Treieri e-posti aadressile: kaia.treier@keskkonnamet.ee hiljemalt 03.12.2010 11.01.2011 kell 12.00.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „GPS seiresüsteemi teenus 2011"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 21.12.2010 kell 10.00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamine 2010-2011. aastal II“

 

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitseplaneerimise spetsialisti Jaanus Tanilsoo kätte aadressil Karja 17A Võru linn 65608 tööpäevadel E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.30 hiljemalt 30.12.2010 kell 10:00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitseplaneerimise spetsialisti Jaanus Tanilsoo poole e-posti aadressil: jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee

Avatud menetlusega riigihange "Pärnu Roheline 64 kinnisvara haldus ja hooldus"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 23.12.2010 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee

Pakkumise küsimine "ESRI EDN litsentsi installeerimine ja seadistamine."

Keskkonnaamet soovib hinnapakkumist ESRI EDN litsentsi installeerimiseks ja seadistamiseks.

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti IT süsteemi peaspetsialisti Kaarel Unduski e-posti aadressile: kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee hiljemalt 14.12.2010 kell 17.00.

Lähteülesande saamiseks palume pöörduda aadressil:  kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Liigi kaitse tegevuskava koostamiseks nõmmnelgile (Dianthus arenarius ssp arenarius) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus)".

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti bioloogi Ivar Ojaste e-posti aadressile:  ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee hiljemalt 06.12.2010 kell 12.00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti bioloogi Ivar Ojaste poole e-posti aadressil:  ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee.

Avatud menetlusega riigihange "Räpina Kalevi 1a kinnisvara haldus ja hooldus"

 

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 01.12.2010 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Lauaarvutite hange 2010"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 15.11.2010 kell 11.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti IT büroo IT süsteemide peaspetsialisti Kaarel Undusk poole e-posti aadressil: kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee.

 

Avatud menetlusega riigihange "Kahe maasturi kasutusrendile võtmine“

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 12.11.2010 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti 2010. majandusaasta ülevaate finantsauditeerimine"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa e-posti aadressile virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee hiljemalt 15.11.2010 kell 12.00. 

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e-posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Sülearvutite ostmine 2010"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 04.11.2010 kell 10.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti IT büroo IT süsteemide peaspetsialisti Kaarel Undusk poole e-posti aadressil: kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Rehvide ostmine 2010"

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna spetsialisti Kristen Dorbek`i e-maili aadressile: kristen.dorbek@keskkonnaamet.ee hiljemalt 25.10.2010 kell 12.00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda Keskkonnaameti haldusosakonna peaspetsialisti Kristen Dorbek'i poole e-maili aadressil: kristen.dorbek@keskkonnaamet.ee

Lihtsustatud menetlusega riigihange „GPS seadmete hange 2010"

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 07.10.2010 kell 10.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti IT büroo IT süsteemide peaspetsialisti Kaarel Undusk poole e-posti aadressil: kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamisele 2010-2011. aastal“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 16.09.2010 kell 10:00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitseplaneerimise spetsialisti Jaanus Tanilsoo poole e-posti aadressil jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee.

 

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Kikepera linnuala elupaikade struktuuri ja häiringute lidar-kaardistamine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 17.06.2010 kell 10.00

Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti töötaja kätte aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt 17.06.2010 kell 10:00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Euroopa naaritsa elupaikade taastamise projekteerimine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 09.08.2010 kell 12:00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Riina Lillemäe poole e–posti aadressil: Riina.Lillemae@keskkonnaamet.ee .

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti Tartus Aleksandri 14 asuva hoone renoveerimine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 02.08.2010 kell 10:00.

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Keskkonnaameti kliendirahulolu mõõtev uuring“

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 26.07.2010 kell 12:00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil:  virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs ja pärandmaastike tsoneering“

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 15.07.2010 kell 10.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil:  virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

 

Lihtsustatud menetlusega riigihange „Tivoli Storage Manager litsenside hange“

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 28.06.2010 kell 12.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti IT süsteemi peaspetsialisti Kaarel Undusk'i poole e–posti aadressil: kaarel.undusk@keskkonnaamet.ee

Lihtsustatud menetlusega riigihanked "Liigi kaitse tegevuskavade täitmine 2010"

 

Seoses liigikaitse tegevuskavade täitmisega 2010. a ootame hinnapakkumisi 21. juuniks 2010. a järgmiste liikide kaitse tegevuskavade täitmiseks:

Kõre. Tegevused: kudemisveekogude taastamine ja rajamine Veskijärve ja Kuumi karjäärides; roo niitmine ja võsa võtmine kudemisveekogude ümbruses Harilaiul ja Tahul; talgulaagri korraldamine kõre elupaiga hooldamiseks Manilaiul ja Kumaril; kulleste taasasustamine Pärnumaale, Läänemaale ja Saaremaale koos kudemisedukuse hindamisega; reservasurkonna loomine Kopenhaageni loomaaeda.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus kõre taasasustamisel ning ekspertteadmised kõre ökoloogias (nõutav teaduskraad vastaval erialal ja teadustööde olemasolu kõre ökoloogia ja bioloogia kohta).

Harivesilik. Tegevused: kudemisveekogude inventuur Tartumaal ja Jõgevamaal; sigimisedukuse hindamine, kudemisveekogude taastamine ja rajamine (Sadrametsa 10 tk).

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus harivesiliku inventuuride teostamisel ning ekspertteadmised harivesiliku bioloogia ja ökoloogia kohta (nõutav teaduskraad vastaval erialal).

Must-toonekurg. Tegevused: õppepäevade korraldamine must-toonekure kaitse teemal; pesitsusterritooriumite otsimine 1000 km2 suurusel püsiseirealal; Keskkonnaregistris olevate pesapaikade inventeerimine; vanalindude märgiste lugemine u 10 territooriumil; rahvusvahelise koostöö arendamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus must-toonekure inventuuride teostamisel ja ekspertteadmised must-toonekure bioloogia ja ökoloogia kohta.

Kalakotkas. Tegevused: Keskkonnaregistris olevate pesapaikade inventeerimine; tehispesade ehitamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus kotkaste inventuuride teostamisel ja ekspertteadmised kotkaste bioloogia ja ökoloogia kohta.

Väike-konnakotkas. Tegevused: väike-konnakotka seire 6 alal; 80 pesapaiga inventeerimine; rahvusvahelise koostöö arendamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus kotkaste inventuuride teostamisel ja ekspertteadmised kotkaste bioloogia ja ökoloogia kohta.

Niidurüdi. Tegevused: arvukuse seire püsiseirealadel ja uute leiukohtade kontrollimine; pesitsusedukuse seire 10 olulisel niidurüdi alal; soopopulatsiooni inventuur; rahvusvahelise koostöö arendamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus niidurüdi inventuuride teostamisel ja ekspertteadmised niidurüdi bioloogia ja ökoloogia kohta.

Tutkas. Tegevused: püsivate esinemiskohtade inventuur; juhuvaatluste kogumine ja kontrollimine; rahvusvahelise koostöö arendamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 1 aastane kogemus tutka inventuuride teostamisel ning ekspertteadmised tutka bioloogia ja ökoloogia kohta.

Euroopa naarits. Tegevused: eeluuringud naaritsa asurkonna moodustamiseks Saaremaale (uuringu objektid on mügri, kärp, jõevähk, pisiimetajad, kalad ja kahepaiksed, andmeid koguda 10-15 proovialal potentsiaalsete naaritsate lahtilaskmise kohtade lähikonnas ja 3 kohas väljaspool Saaremaad); naaritsaparvede sobivuse testimine seire lihtsustamiseks (välitööd juuli-august, andmete analüüs); looduses sündinud naaritsate sigimisedukuse uuring, andmete analüüs; naaritsate tehisasurkonna pidamine ja paljundamise teostamine.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus euroopa naaritsate tehisasurkonna pidamisel ja paljundamisel ning nende taasasustamisel loodusesse. Ekspertteadmised euroopa naaritsa ökoloogia ja bioloogia kohta (nõutav teaduskraad vastaval erialal ja teadustööde olemasolu euroopa naaritsa ökoloogia ja bioloogia kohta).

Lendorav. Tegevused: potentsiaalsete elupaikade inventeerimine raiekavasse määratud metsaeraldistes ja teadaolevate leiukohtade ümbruses; kodupiirkonna suuruse raadiotelemeetriline uuring; proovide kogumine geneetilise varieeruvuse ja sugulusastme määramiseks.

Nõuded pakkumise esitajale: vähemalt 3 aastane kogemus lendorava inventuuride teostamisel, vähemalt 3 aastane kogemus lendorava kodupiirkonna uuringutes raadiotelemeetria meetodil. Ekspertteadmised lendorava ökoloogia ja bioloogia kohta (nõutav teaduskraad vastaval erialal ja artiklid lendorava kohta).

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 21.06.2010 kell 12.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Ivar Ojaste poole e–posti aadressil: ivar.ojaste@keskkonnaamet.ee

Avatud menetlusega riigihange "Lahemaa rahvuspargi metsade inventeerimine ja väärtuste analüüs“ (119075)

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 21.06.2010 kell 10.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil:  virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Avatud menetlusega riigihange "Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri inventuur“ (119146)

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 15.07.2010 kell 10.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil: virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Avatud menetlusega riigihange "Metsise kaitse tegevuskava koostamine perioodiks 2012-2016“ (119068)

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 18.06.2010 kell 10.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna hangete peaspetsialisti Virko Ojamaa poole e–posti aadressil:  virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Narva Grafovi 21 kinnisvara haldus ja hooldus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 18.06.2010 kell 12.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna spetsialisti Kristen Dorbek’u poole e–posti aadressil:  kristen.dorbek@keskkonnaamet.ee.
 

Lihtsustatud menetlusega riigihange "Jõhvi Pargi 15 kinnisvara haldus ja hooldus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg hiljemalt 11.06.2010 kell 12.00

Hankedokumentide saamiseks palun pöörduda kirjalikult Keskkonnaameti haldusosakonna spetsialisti Kristen Dorbek’u poole e–posti aadressil: kristen.dorbek@keskkonnaamet.ee.

Riigihanked 2009

Keskkonnaameti korraldatavate riigihangete teated leiate riigihangete registri kaudu, märkides "Hankija" lahtrisse "Keskkonnaamet".

HANKEDOKUMENDID

Pakkuja kohustub Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee hankedokumentide allalaadimisel registreerima e-posti aadressil virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaameti büroomööbli hankimine

Maasturite kasutusrendile võtmine

Ideekonkurss telekampaania “Eesti Looduskaitse 100” teostamiseks

Narva jõe kanjoni kalakoelmute osaline taastamine. Eelprojekt.

Riikliku merereostustõrje plaani kohane naftareostunud eluslooduse elujõulisuse taastamise valmisoleku suurendamine (PDF)"

Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuse Loona mõisa näitusemaja püsiekspositsiooni rajamine

KAVANDATAVAD HANKELEPINGUD vastavalt Riigihangete seaduse §16 lõikele 6.
Hankelepingud, mille maksumus on riigihanke piirmäärast madalam, kuid ületavad asjade ja teenuste ostmisel 20 000 EURi ja ehitustööde puhul 130 000 EURi.

Pakkuja kohustub Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee hankedokumentide allalaadimisel registreerima e-posti aadressil virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee

Elupaikade ja liikide inventuur, seire ning 6 hoiuala Kaitsekorralduskava eelnõu koostamine"

Lihtsustatud menetlusega riigihankega kontoritarvete soetamine

"Keskkonnaameti 2009. majandusaasta aruande finantsauditeerimine"

Kontoritarvete ostmine

Lendorava tegevuskava täitmine 2009. aastal

Euroopa naaritsa tegevuskava täitmine 2009. aastal

Tutka tegevuskava täitmine 2009. aastal

Must-toonekure tegevuskava täitmine 2009. aastal

Maasturi kasutusrendile võtmine (PDF)

Postmarkide hange kaitse-eeskirjade avalikustamisteadete saatmiseks

UPS seadmete ost

Arvutite ostmine

Sülearvutite ostmine

Kinnisvara haldus ja hooldus

Väliriietuse soetamine

Olemasolevate GPS seadmete asendusseadmete ost

Serveriruumide ning kaabelduse uuendamine

GPS seiresüsteemi teenus

Telemeetriaseadmete ostmine

Kõrvemaa maastikukaitseala metsaelupaigatüüpide inventuur

„Metoodika arendamine kaitsealuste objektide külastuskoormuse mõjude hindamiseks ning kaitsekorralduslike otsuste tegemiseks”

Rehvide ostmine

Norra finantsmehhanismi projekti assistendi leidmine

Invasiivsete võõrliikide ohjamine

Loodushoiutöö

Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel

Novell tarkvaralitsentside ost

Suverehvide ostmine

Poruni jõe hüdroloogilise reziimi taastamiseks vajalike uuringute läbiviimine ja eelprojekti koostamine

“Arktiliste veelindude rändeloendus Põõsaspeal 2009. aastal”

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.