Sa oled siin

Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamine ja Tõnija hoiuala muutmine

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja koostamine ning Tõnija hoiuala kaitse-eesmärkide ja piiride muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja koostamise vajadust ning Tõnija hoiuala kaitse-eesmärkide ja piiride muutmise vajadust.

Lepna tammik on kaitse all 1959. aastast, mil Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee otsusega nr 71 „Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis” võeti kaitse alla Lepna tammik. Tõnija hoiuala moodustati Vabariigi Valitsuse 2006. a vastu võetud määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” 2007. a jõustunud redaktsiooniga. Lepna tammik ja Tõnija hoiuala kuuluvad üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000 Tõnija loodusalana.

Plaanis on moodustada Lepna tammiku maastikukaitseala, laiendada kaitseala osaliselt hoiuala arvelt ja koostada kaitse-eeskiri. Samuti täiendatakse kaitse-eesmärke lähtuvalt uutest teadmistest. Kaitsekord viiakse vastavusse kehtivate õigusaktidega. Moodustatava kaitseala territooriumil asub praegu kaitse all olev uuendamata kaitsekorraga ala Lepna tammik, millel puudub looduskaitseseaduse alusel koostatud kaitse-eeskiri. Muudatuse on tinginud ka vajadus tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50; edaspidi ka loodusdirektiiv) I lisas nimetatud elupaigatüüpide ning kaitsealuste liikide kaitse.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamises ja kaitse-eeskirja väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Väljatöötamise kavatsuse materjalidega saab tutvuda siinse teate allosas.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kavandatava kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja koostamise ning Tõnija hoiuala kaitse-eesmärkide ja piiride muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regiooni aadressil Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 05.05.2020. 

Kui Te hiljemalt 05.05.2020 ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud väljatöötamise kavatsuse ettepanekuga nõus.

Pärast avalikustamist esitatakse väljatöötamise kavatsus 2020. a teises pooles keskkonnaministrile määruse „Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada ka menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Kadri Paomees, 452 7764, 5343 6313, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsusega saate tutvuda SIIN (2.46 MB, PDF)
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.