Sa oled siin

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaminister algatas 23.08.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/580 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu menetluse Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmiseks. Eelnõukohase määrusega muudetakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel olemasoleva Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Uue kaitse-eeskirja tutvustamiseks ja osapoolte kaasamiseks on koostatud tegevusplaan. Tegevusplaani kohaselt on enne üldist eelnõu avalikku väljapanekut planeeritud eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Kuna teemad puudutavad mitmeid osapooli ja oluline on huvide tasakaalustamine, siis kuulatakse seisukohad ja ettepanekud ära huvigruppide kaupa. 

Huvigruppidega kohtumise eesmärk on kuulata ära ja kaardistada nende seisukohad ja ettepanekud konkreetsete teemade osas. Kõiki osapooli ei kutsuta avalikustamise ettevalmistavas osas korraga kokku, kuna osapooli on palju ja korraga on raske kõiki soovijaid ära kuulata võrdselt. Soovime vältida olukordi kus ühistel kohtumistel hakkab domineerima üks osapool ja teistel ei ole võimalust seisukohti esitada. 

Eelkohtumised toimuvad järgmiselt: kohalikud omavalitsused, jahimaa kasutamine, ettevõtlus ja külastuskorraldus, kalapüük. Eraldi kohtumised toimuvad ka asjasse puutuvate teadusharude esindajatega nagu Eesti Ornitoloogiaühing. 

Peale huvigruppidega kohtumist kuulutatakse välja üldine Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku periood, mille raames saadetakse kõikidele asjaosalistele sh maaomanikele vastav info kirjalikult. Siinkohal palume maaomanikel, kes soovivad teateid saada oma e-postile, meile sellest teada anda! Periood kestab ligikaudu 6 nädalat, mille jooksul saab Keskkonnaametile esitada uue kaitse-eeskirja osas kirjalikult põhjendatud ettepanekuid. 

Avaliku väljapaneku ajal korraldatakse kogu kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav infopäev. Infopäeval keskendutakse muudatustele võrreldes kehtiva kaitse-eeskirjaga. Arutlusele tulevad muuhulgas samad teemad, mille kohta on eelkohtumistel osalenud huvigruppidelt seisukohti kogutud. 

Samuti kuulutatakse välja vastuvõtupäevad nii Keskkonnaameti Penijõe kui ka Haapsalu kontoris. Vastuvõtupäevadele on oodatud eelkõige maaomanikud, kes soovivad arutada konkreetselt tema kinnistuga seotud küsimusi, mille kohta eelnõust või seletuskirjast vastuseid ei ole leidnud. Vastuvõtupäeva jooksul on keskkonnaameti spetsialistid valmis kodanikega tegelema personaalselt ja seetõttu palume vastuvõtupäevale eelnevalt registreerida. Teave registreerimise kohta saadetakse koos avaliku väljapaneku teatega.

Huvigruppidega kohtumiste ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute põhjal ei viida kaitse-eeskirja eelnõus muudatusi sisse enne, kui kõik osapooled on ära kuulatud. Peale avalikustamisperioodi lõppu analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja neile vastatakse kirjalikult. Peale seda toimub koosolek, kus tutvustatakse Keskkonnaametile esitatud ettepanekuid, Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele ja menetluse edasist käiku.

On toimunud:

  • 2019 detsember - 2020 jaanuar kohtumised kohalike omavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli kaardistada omavalitsuste ettepanekuid seoses Matsalu rahvuspargiga. 
  • 27. jaanuaril kell 11.00 kohtumine jahimaade kasutajatega jahipidamise teemal Penijõe kontoris. Arutelu eesmärk oli tutvustada jahimaade kasutajatele uues kaitse-eeskirjas planeeritud jahipidamise korda, arutada  jahipidamise teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid seoses kaitsekorra muudatustega selle teema osas. Ettekanne (439.1 KB, PDF).
  • 13. veebruaril kell 13.00 kohtumine Penijõe kontoris turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ja ettepanekuid. Ettekanne (1.84 MB, PDF).
  • 12. märtsil kell 13.00 kohtumine Penijõe kontoris kalapüüdmise teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uues kaitse-eeskirjas sätteid, mis mõjutavad kalapüüdmise korda, arutada kalapüügi teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid. Ettekanne (3.83 MB, PDF).

TÄHELEPANU!

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga 12. märtsil 2020 välja eriolukorra, mis kehtib kuni 17. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Lähtuvalt eriolukorrast ja kriisiga toimetuleku korraldustest, ei kuulutata Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikku väljapanekut välja enne, kui on võimalik korraldada rahvaüritusi. Kuna piirangud ürituste korraldamisel kehtivad tõenäoliselt ka suveperioodil, saame eelnõu avaliku väljapaneku korradada eeldatavasti alles sügisel.

Teave avalikustamise ja sellega seotud muudatuste kohta lisatakse siia jooksvalt.
Senikaua saab materjalidega meie veebilehel tutvuda ja küsimuste korral palun pöörduda kaitse planeerimise spetsialisti, Kätlin Kurg, poole.

Kaitse-eeskirja eelnõu esialgsed materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu (PDF)
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (1.14 MB, PDF)
Kaart 1 (14.02 MB, JPG)
Kaart 2 (4.81 MB, JPG)
Kaart 3 (21.7 MB, JPG)
Kaart 4 (25.1 MB, JPG)
Kaart 5 (25.14 MB, JPG)

Kaartide mahud on suured ja nende allalaadimine võib võtta aega.

Kaasamise tegevusplaan (PDF)

Lisainfo: Kätlin Kurg, 447 7379, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.