Keskkonnakaitseinspektor

Keskkonnainspektor on see, kes igapäevaselt käib ja kontrollib keskkonnanõuetest kinni pidamist. Riigi keskkonnakaitseinspektorid tunneb ära vormiriietuse järgi, millel on vesiroosi kujutisega embleem ja inspektori nimi. Keskkonnainspektoritena töötab meil kõikides maakondades üle Eesti kokku ligikaudu 120 inimest.

Inspektoril on ka töötõend, mida vajadusel esitatakse. Lisaks töötõendile on inspektoril oma rolli tõestamiseks žetoon.

Keskkonnainspektori jope varrukal on vesiroosiembleem

Inspektorid sinises vormis ja ohutusvestidega. Ohutusvestid ei kuulu põhivormi hulka

Praegu kasutusel olev vormiriietus on sinist värvi. Alates selles aastast läheme koos Politsei- ja Piirivalveametiga järk-järgult üle rohelisele vormiriietusele. Üleminekuperiood kestab mitu aastat, sest vanad vormid kantakse n-ö lõpuni.

Seega võid sel perioodil kohata keskkonnainspektoreid nii sinises kui ka rohelises vormiriietuses. Samuti on vanadel vormidel veel näha kirja „Keskkonnainspektsioon“, needki kirjad püsivad seal senikaua, kuni vanad vormid on lõpuni kantud.

Vajadusel kannavad keskkonnainspektorid ohutusveste. 

Sõidukid

​Inspektorid kasutavad Keskkonnaameti tunnustega erineva otstarbega sõidukeid nii maismaal kui ka vees liikumiseks. Seega kuulub meie transpordivahendite hulka lisaks autodele ka paate, ATV-sid, lumesaane jms.

Keskkonnaameti laevad Kakumäe sadamas

Sõiduautosid ja maastikuautosid on Keskkonnaametil kokku peaaegu 200

Viimati uuendatud 28.06.2021