Lobistidega kohtumine

Alates 1. maist 2021 peetakse Eesti riigis avalikult arvestust ka kõrgemate riigiametnike kohtumistest lobistidega. Keskkonnaametis on nende kohtumiste avaldamise kohustus peadirektoril ja peadirektori asetäitjatel.

Allolevas tabelis on kirjas Keskkonnaameti kohtumised lobistidega möödunud kvartalil.

Kohtumised 2021. aasta III kvaralis

Lobistidega kohtumised vahemikul 2021. aasta juulikuust septembri lõpuni.
Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi
05.08.2021 Ehitamine sadamas Harju Kalandusühing Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
19.08.2021 Hanekahjud Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
01.09.2021 Arutelu Estonian Cell reoveesette ja komposti kasutusvõimaluste üle Siiri Lahe (Estonian Cell juhatuse liige), Marko Pomerants (Powerhouse) Olav Avarsalu, peadirektori kt ja Allar Leppind, peadirektori asetäitja kt (järelevalve)
10.09.2021 Eesti Energia rohepöördest ning sellega seonduvatest keskkonnalubadest. Hando Sutter (Eesti Energia AS) Olav Avarsalu, peadirektori kt ja Erik Kosenkranius, peadirektori asetäitja (keskkonnakasutus)
16.09.2021 VV määrus nr 51 ohtlikud ained; punkerdamine ja laevade laadimine Marko Pomerants (Powerhouse) Allar Leppind, peadirektori asetäitja kt (järelevalve)
22.09.2021 VKG arendusprojektidest ning keskkonnalubade menetlustest Meelis Eldermann, Erika Sulg (AS VKG) Erik Kosenkranius, peadirektori asetäitja (keskkonnakasutus)

Kohtumised varasematel kvartalitel

Lobistidega kohtumised vahemikul 2021. aasta maikuust juuni lõpuni.
Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi
17.05.2021 Keskkonnaministeeriumi korraldatud kohtumine kevadise pesitsusrahu teemal. Eesti Erametsaliit (Andres Talijärv, Ando Eelmaa), Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (Henrik Välja, Raul Kirjanen) Riho Kuppart, peadirektor ja Olav Avarsalu, peadirektori asetäitja (järelevalve) 
19.05.2021 Alutaguse rahvuspargi laiendamine ning lendorava püsielupaikade moodustamine. Eesti Erametsaliit, Eestimaa Looduse Fond, kohalikud elanikud Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
21.05.2021 Eesti Energia rohepöördest ning sellega seonduvatest keskkonnalubadest. Hando Sutter (Eesti Energia AS) Olav Avarsalu, peadirektori kt ja Erik Kosenkranius, peadirektori asetäitja (keskkonnakasutus)
16.09.2021 Kohtumine kevadsuvise pesitsusrahu teemal. Eesti Ornitoloogiaühing (Kaarel Võhandu) Riho Kuppart, peadirektor; Olav Avarsalu, peadirektori asetäitja (järelevalve), Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus) 
25.05.2021 Keskkonnaministeeriumi korraldatud kohtumine jahpiirkondade teemal. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Erametsaliit, Riigimetsa Majandamise Keskus Riho Kuppart, peadirektor; Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
02.06.2021 Haneliste tegevuskava rakendamine. Eesti Ornitoloogiaühing, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,, Eesti Jahimeeste selts  Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
04.06.2021 Jätkukohtumine jahpiirkondade teemal. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Erametsaliit, Riigimetsa Majandamise Keskus Riho Kuppart, peadirektor
10.06.2021 Keskkonnaministeeriumi korraldatud jätkukohtumine jahpiirkondade teemal. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Erametsaliit, Riigimetsa Majandamise Keskus Riho Kuppart, peadirektor
16.06.2021 Kohtumine kevadsuvise linnurahu ja raiete teemal kaitsealadel. Arutelu Natura elupaikade kohtu-vaidluse kompromissivalmiduse üle. Eesti Metsa Abiks (Linda-Mari Väli) Olav Avarsalu, peadirektori asetäitja (järelevalve), Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
16.06.2021 Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi korraldatud kohtumine Peipsi kalanduse teemal. Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit MTÜ, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Riho Kuppart, peadirektor, Olav Avarsalu, peadirektori asetäitja (järelevalve)
18.06.2021 Jätkukohtumine jahpiirkondade teemal. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Erametsaliit, Riigimetsa Majandamise Keskus Riho Kuppart, peadirektor ja Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
22.06.2021 Haanja suusaradade arendamine. Haanja Puhke-ja Spordikeskus Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
28.06.2021 Metsaraie piiranguvööndis. Eesti Keskkonnaühenduste Koda Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)
28.06.2021 Soode taastamise seire. Eestimaa Looduse Fond Leelo Kukk, peadirektori asetäitja (elusloodus)

Viimati uuendatud 01.10.2021