Maapõu

Keskkonnaameti maapõuebüroo eesmärgiks on tagada taastumatute maavarade jätkusuutlik kasutamine ja olemasolu ka tulevikus.

Maavara on maapõues leiduv orgaaniline või mineraalne loodusvara, mida on võimalik tasuvalt kasutada. Eestis kaevandatakse ja kasutatakse peamiselt seitset maavara: põlevkivi, dolokivi, lubjakivi, turvast, kruusa, liiva ja savi.

Rahvaarvu ning elatustaseme kasvades tõuseb ka maavarade kaevandamine, sest enamik meie ehitusmaterjalidest, väetistest ja energiast tuleb maapõuest.

Maavarad on tihti märkamatuks vundamendiks majandusele ja tänapäevasele elulaadile ja nende kasutamisest loobumist või ka vähendamist pole vaatamata kasvavale ringmajandusele eriti oodata.

Frontaallaadur värskelt lõhatud lubjakivi ammutamas

Alates 1. aprillist saab maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioone esitada uues keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

2020. aasta I kvartali deklaratsioone enam Keskkonnaameti e-teenuste kaudu Keskkonnaametile esitada ei saa. Keskkonnaameti e-teenused jääb avatuks üksnes eelnevate aastate parandusdeklaratsioonide esitamise jaoks.

Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioonide esitamise alane veebiseminar on järele vaadatav keskkonnas Youtube. Keskkonnatasude kohta saab täpsemat infot SIIT

Lisainfo

Maavarade kasutamise suunamiseks on hetkel välja töötatud järgmised arengukavad:

Lisaks on koostatud maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Eesti turbaalad on inventeeritud ja andmete paremaks kasutamiseks on Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut andmed koondatud ühtsesse digitaalsesse andmebaasi - Eesti turbauuringute andmebaas.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel liigutakse järk-järgult edasi jääksoode korrastamisega

Viimati uuendatud 13.08.2021