Looduskeskused

Keskkonnaametil on üle Eesti 8 looduskeskust, kus on mitmekesised võimalused keskkonnahariduslike ürituste ja õppeprogrammide läbiviimiseks. Looduskeskuste külastamine annab hea võimaluse tutvuda Eesti eri piirkondades paiknevate kaitsealadega. Lisavõimalusi pakub liikuva keskusena keskkonnahariduse buss Harju-, Järva- ja Raplamaal.

Kõikide rahvusparkide keskustes ning mitmetel kaitsealadel on olemas põhjalikud piirkonna loodust ning kultuuripärandit tutvustavad püsiekspositsioonid.

Lähtuvalt kohalikest tingimustest (õppeklass, matkarajad) on kõigi looduskeskuste jaoks välja töötatud temaatilised õppeprogrammid, mille sisu haakub koolides ja koolieelsetes lasteasutustes õpetatavate teemadega.

Looduskeskuste juures toimuvad programmid pakuvad võimalust tunnetada loodust erinevate meeltega, osaleda eakohastes keskkonnamängudes ning saada teadmisi piirkonna looduse kohta.

Endla looduskeskus

Endla looduskeskus

Iisaku looduskeskus

Iisaku looduskeskus

Otepää looduskeskus

Otepää looduskeskus

Karula rahvuspargi keskus

Karula rahvuspargi keskus

Lahemaa rahvuspargi keskus

Lahemaa rahvuspargi keskus

Matsalu rahvuspargi keskus

Matsalu rahvuspargi keskus

Põlvamaa keskkonnamaja

Põlvamaa keskkonnamaja

Viidumäe looduskeskus

Viidumäe looduskeskus

Keskkonnahariduse buss

Harju-, Järva- ja Raplamaal saab teemapäevadele või õppelaagritesse tellida keskkonnahariduse bussi, mis on kohandatud vajalike õppevahendite veoks, et korraldada aktiivõpet järgmistel teemadel:

  • looduse kaubamaja (ökosüsteemiteenused)
  • Eesti ulukid (nahad, koljud, ekskremendid)
  • muld kui tähtsaim tootmisvahend (sh mullaelustik)
  • jäätmed ringmajanduses
  • vee-elustik
  • Eesti maavarad

Kontakt

Maarika Männil

spetsialist

Keskkonnahariduse büroo

Viimati uuendatud 08.07.2021