Kliendinõukojad

Kliendinõukojad on koostöövorm, mille kaudu saab Keskkonnaamet kui keskkonnapoliitika rakendaja arutada koos oma oluliste partneritega keskkonnavaldkonnaga seotud tegevussuundi ja lahendusi.

Nii näiteks kõneldakse kliendinõukodade kohtumistel Keskkonnaameti strateegia rakendamisest, tutvustatakse valdkondlikke arengukavasid ja eesmärke ning hinnatakse nende saavutamist. See on ka hea võimalus anda ülevaade ja saada tagasisidet muudatustele Keskkonnaameti tegevusvaldkonnas ja töökorralduses, arutada rahulolu Keskkonnaameti teenustega ja partnerite ootusi Keskkonnaametile ning avalikkuse tähelepanu pälvinud valdkondlikke teemasid. Eesmärk on otsida koostöös lahendusi nõukojas tõstatatud probleemidele.

Nõukodasid on kolm: eluslooduse, keskkonnakasutuse ja kalanduse teemaline kliendinõukoda. Kliendinõukodadesse kuuluvad Keskkonnaameti koostööpartnerid ja kliendid, kes on üldjuhul ka valdkonna katusorganisatsioonide esindajad; samuti valdkonnaga seotud teadlased.

Kliendinõukodade tööd korraldab Keskkonnaamet, nõukodasid juhivad Keskkonnaameti peadirektori asetäitjad vastavas valdkonnas. Kliendinõukojad saavad kokku vähemalt kaks korda aastas, vajadusel ka sagedamini.

Kliendinõukodade koosseis

Eluslooduse valdkonna kliendinõukoda:

Kliendinõukoja tööd juhib Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas

 • Katrin Idla, Eesti Metsloomaühing

 • Kaarel Võhandu, Eesti Keskkonnaühenduste Koda

 • Silvia Lotman, Eesti Keskkonnaühenduste Koda

 • Mati Sepp, Eesti Metsa Abiks

 • Tõnis Korts, Eesti Jahimeeste Selts

 • Marek Kase, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

 • Ants Erik, Eesti Erametsaliit

 • Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 • Kalev Sepp, Eesti Maaülikool

 • Aveliina Helm, Tartu Ülikool

 • Marku Lamp, Keskkonnaministeerium

Keskkonnakasutuse valdkonna kliendinõukoda:

Kliendinõukoja tööd juhib Erik Kosenkranius, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas.

 • Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 • Pille Aarma, Eesti Vee-ettevõtete Liit

 • Reigo Lehtla, Eesti Linnade ja Valdade Liit

 • Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 • Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

 • Hendrik Puhkim, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing

 • Veljo Haube, Eesti Mäetööstuste Liit

 • Mihkel Annus, Taastuvenergia Koda

 • Siim Sellik, Autolammutuste Liit

 • Helen Lang, Eesti Hambaarstide Liit

 • Tarmo Treimann, SA Keskkonnaõiguse Keskus

 • Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

 • Erik Puura, Tartu Ülikool

 • Kaupo Heinma, Keskkonnaministeerium

Kalanduse valdkonna kliendinõukoda:

Kliendinõukoja tööd juhib Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas.

 • Valdur Noormägi, Eesti Kalaliit

 • Mart Undrest, Eesti Kalurite Liit

 • Ilona Jakovenko, Eesti Traalpüügi Ühistu

 • Esta Tamm, Liivi Lahe Kalanduskogu

 • Urmas Pirk, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

 • Johannes Aab, Eesti Kalastajate Selts

 • Toomas Armulik, Kalanduse teabekeskus

 • Markus Vetemaa, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

 • Marku Lamp, Keskkonnaministeerium

Kliendinõukoja koosolekute protokollid (tulekul)

Keskkonnaameti uued kliendinõukojad kogunevad esmakordselt 10. novembril 2021.

Kliendinõukodade kohtumiste protokollid laaditakse kodulehele kohtumiste järel.

Kontakt

Kristina Kurm

keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja

kliendinõukodade tegevuse koordinaator

Viimati uuendatud 11.11.2021