Konverents „Liigid, nende seisund tänases Eestis - kuidas edasi?“

Liigikaitse konverents toimub Tallinna Loomaaia keskkonnahariduse keskuses. Konverentsil tutvustatakse Eesti liikide seisundit ja liigikaitselisi teadusuuringuid, sealhulgas avalikustatakse Eesti liikide aastatepikkuse ohustatuse hindamise tulemused.

Konverentsi korraldamisel lähtume riigis kehtestatud piirangutest. Tallinna Loomaaia keskkonnahariduse keskus asub loomaaia lääneväravas aadressiga Ehitajate tee 150. Vaata, kuidas kohale tulla siit.

Koroonaolukorra tõttu lükkub konverents kevadesse. Täpsem info, kui konverentsi kuupäevad on kokkulepitud!

Esialgne päevakava (täieneb)

09.30–10.00 Saabumine, tervituskohv ja registreerimine

10:00–10.15  Avasõnad 
Keskkonnaministeeriumi esindaja

10.15–10.35 Liigikaitse – selle tähendus täna ja homme 
Tiit Maran, Tallinna Loomaaed 

10.35–10.50 Liigikaitse tulevikusuunad
Hanno Zingel, Keskkonnaministeerium

Sessioon „Liikide ohustatuse hindamise tulemused“

10.55–11.15 Eesti liikide punane nimestik 2017–2021
Agu Leivits, Keskkonnaamet 

11.15 – 11.30 Samblike ohustatuse hindamine: senised tulemused ja edasised rakendused
Piret Lõhmus, Tartu Ülikool

11.30–11.45 Sammaltaimede ohustatuse hindamise tulemused: muutused ja perspektiivid
Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool

11.45–12.00  Eesti mesilaste ohustatuse hindamise tulemused 2020
Villu Soon, Tartu Ülikool

12.15–12.30  Eesti imetajate ohustatuse hindamise tulemused 
Oliver Kalda, Eesti Loodusuurijate Seltsi Terioloogide Selts

12.30–12.45  Eesti lindude ohustatuse hindamise tulemused
Jaanus Elts jt, Eesti Ornitoloogiaühing

12.45 – 13.45 LÕUNA

13:45–14:30  Arutelu paneel
Kõnejuht: Tiit Maran

Sessioon „Andmed ja liikide seisundi hindamine“

14.30–14.45 Taimeatlas ohustatuse hindamise andmeallikana – kogemus ja tulevikuvõimalused
Ott Luuk, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing

14.45–15.15 Keskkonnaproovidest pärineva DNA mõju Eesti liikide seisundi hindamisele
Urmas Kõljalg, Tartu Ülikool 

15.15–15.30 Loodusteaduslike kogude võimalused elurikkuse uurimises ja kaitses
Lennart Lennuk, Eesti Loodusmuuseum 

15.30–16.00 Kohvi- ja teepaus

16.00–16.15 Ulukiseires kasutatavate rajakaamerate fotode analüüsiks loodud liigituvastustarkvara prototüübist
Rauno Veeroja, Keskkonnaagentuur

16.15–16.30 Ohustatuse hinnangute andmetest PlutoF töölaual ja eElurikkuse portaalis
Kristjan Adojaan, Tartu Ülikool

16.30–16.45 Kodanikuteaduse algatused kui võimalus liikide seisundi hindamiseks sobivate andmete loomiseks"
Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fond

16.45–17.00 Taimeliikide äratundmisest viimase 100 aasta jooksul
Kristel Vilbaste

Posterettekannete tutvustus

Sessioon „Liikide seisund  ja selle põhjused”

09.00–09.20 Kliimamuutuste mitmekesine mõju putukatele- võitjad ja kaotajad 
Tiit Teder, Tartu Ülikool

09.20–09.40  Krohmseened maismaaökosüsteemide kujundajatena 
Tanel Vahter, Tartu ülikool

09.40–10.00 Metsade majandamise mõju soontaimedele, sammaldele ja samblikele: näiteid Eesti metsadest.
Tea Tullus, Eesti Maaülikool 

10.00–10.20 Kuidas samblad tallamist kannatavad?
Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool

10.20–10.50 Kohvi- ja teepaus

10.50–11.10 Globaalsest õhusaastet ohustatud liigid: vähenõudlikud on ohus
Tõnu Ploompuu, Tallinna Ülikool

11.20–11.40 Rääbise, Euroopa ohustatud kalaliigi seisundi muutustest, nende põhjustest ja tulevikuväljavaadetest Peipsi näitel
Külli Kangur, Eesti Maaülikool 

11.40–12.00 Taimepopulatsioonide suuruse ja geneetilise mitmekesisuse tähendusest liigikaitses
Tiiu Kull, Eesti Maaülikool 

12.00–13.00 Lõuna

Sessioon „Liigikaitselised lahendused”

13.00–13.20 Liigikaitse tänane seis läbi kaitse tegevuskavade ja püsielupaikade vaatevinkli
Marju Erit, Keskkonnaamet

13.20–13.40 Võimalusi kohalike kaasamiseks liigikaitsesse naaritsa näitel
Maie Kiisel ja Nelly Mäekivi, Tartu Ülikool

13.40–14.00, Kui tõhusad on metsa vääriselupaigad põlismetsaliikide elupaigana?
Anneli Palo, Kadri Runnel, Indrek Tammekänd, Piret Lõhmus, Tartu ülikool

14.00–14.20 Mida on võimalik teha haruldaste veetaimede kaitseks?
Eliise Kara ja Helle Mäemets, Eesti Maaülikool

14.20–14.40 Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad 
Hannes Pehlak, Xenus OÜ / Eesti Maaülikool

14.40–15.00 Riiklikud kaitsekategooriad ja ohustatuse hinnangud – mida ja kuidas tuleks muuta?
Peep Jürmann, Laura Kütt, Keskkonnaagentuur

Arutelu ja posterettekanded

 • ELFi talgute mõju kaitsealustele liikidele

  Kadri Aller,  Eestima Looduse Fond
 • Sisevete väheharjasussid, kaanid ja palja silmaga nähtavad vähid: kes ja kuidas paikneb Punases Raamatus?

  Henn Timm, Eesti Maaülikool
 • Üle-Euroopalise tähtsusega liikide seisund Eestis – loodusdirektiivi liikide seisund

  Keskkonnaagentuur
 • Üle-Euroopalise tähtsusega liikide seisund Eestis – linnudirektiivi liikide seisund

  Keskkonnaagentuur
 • Ohustatud liikide seire Eestis

  Keskkonnaagentuur
 • Uudsed meetodid ohustatud liikide seires 

  Keskkonnaagentuur
 • Kui palju geneetilist mitmekesisust kandub üle ex situ populatsiooni kasutamisel in situ populatsiooni loomisel?

  Grete Nummert, Kristel Nemvalts, Tiit Maran, Tallinna Loomaaed Liigikaitseuuringute Keskus
 • Tallinna Loomaaia biopank

  Grete Nummert, Kristel Nemvalts, Tiit Maran, Tallinna Loomaaed Liigikaitseuuringute Keskus
 • Kes on Eesti pandakaru? Kas tema leidmine on vajalik? – loodushariduse roll kohalike liikide kaitsmises

  Leif Kirs, Tallinna Loomaaed

Konverentsi korraldavad Tallinna Loomaaed, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool.

Konverentsi korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) looduskaitse programmi projekt nr 12244 „Eesti ohustatud liikide punane nimestik - II. etapp”.

Kontakt

Agu Leivits

Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna nõunik

Viimati uuendatud 25.11.2021