Võõrliigid

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat. Sinna on nad sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusel.

Invasiivne võõrliik

Ohustab teisi liike, muudab elupaiku ja looduslikku tasakaalu. Kiirelt levides põhjustab kahju majandusele ja keskkonnale. Eraldi on kinnitatud Eesti ja Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide nimekirjad, mis liikide pidamine ja kasvatamine on keelatud. Tutvu keelatud liikide nimekirjadega.

Probleemliik

Eesti looduslik liik, mille arvukuse suurenemine võib sarnaselt võõrliikidega mõjutada teisi looduslikke liike ja seada ohtu inimeste tervise ning vara. Selle põhjusteks võivad olla nii inimtegevus kui ka looduslikud muutused ja liigi arvukuse kõikumised.

Võõrliikide teemat reguleerib Eestis looduskaitseseadus, mille kohaselt on keelatud võõrliikide elusate isendite loodusesse laskmine ning võõrtaimeliikide loodusesse istutamine ja külvamine. Seega tuleb välistada igasugune võõrliikide koduhoovist ja/või toast loodusesse sattumine, sh nt üleliigsete akvaariumikalade järve kallamine, rohitud või väljakaevatud taimede metsa alla viimine.

Looduskaitseseaduse leiad Riigi Teatajast.

Keskkonnaamet:

 • korraldab loodusesse sattunud võõrliikide arvukuse reguleerimist (nt karuputke võõrliikide üle-Eestiline tõrje, erinevate võõrliikide tõrjekatsed),
 • menetleb mingi ja kährikkoera farmide ning elusate isendite Eestisse toomise loa taotlusi ja väljastab lube,
 • menetleb invasiivsete võõrliikide teadusotstarbel pidamise loa taotlusi ja väljastab lube,
 • korraldab ohjamiskavade koostamist ja elluviimist,
 • kaardistab invasiivsete võõrliikide leiukohti.

 Loe pikemalt võõrliikidega seotud lubadest teemaviite Taotlused, aruanded alt.

Ohjamiskavad

Keskkonnaamet koostab võõr- või probleemliigi ohjamiskava siis, kui teadusinventuurid näitavad liigi arvukuse suurenemisest tingitud olulist negatiivset mõju keskkonnale või ohtu inimese tervisele või varale.

Liigi ohjamiskava sisaldab:

 • liigi bioloogia, arvukuse ja leviku andmeid;
 • ohjamise eesmärki;
 • ohjamiseks vajalike võtete eelisjärjestust ja nende teostamise ajakava;
 • ohjamise korraldamise eelarvet.

Peamised reeglid võõrliikidega ümberkäimiseks:

 • eelista kodumaiseid liike ja ära too Eestisse uusi liike;
 • ära too koju invasiivset liiki;
 • kui tood koju või aeda võõra liigi, siis hoia seda seal;
 • käitu lemmikloomaga vastavalt loomapidamise nõuetele;
 • komposti taimejäägid oma aias;
 • kui soovid liigist loobuda, leia uus omanik;
 • väldi võõra liigi elusa isendi loodusesse sattumist või levimist. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab vältida suuremaid probleeme kogu ühiskonna jaoks;
 • ära vii aiajäätmeid suvalisse kohta metsa, tee serva või võsa vahele, sest seal võivad kasvama hakata rohitud või väljakaevatud võõr-taimeliigid või idaneda nende seemned. Aiajäätmete koht on kompostihunnikus või kohaliku omavalitsuse pakutavates jäätmejaamades-kompostiväljakutel.
Marmorvähk. Foto: Eike Tammekänd

Keskkonnaamet ootab teateid invasiivsete võõrliikide leiukohtade kohta e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee 

Последнее обновление 05.08.2021