Keskkonnaamet kinnitas nahkhiirlaste kaitse tegevuskava

Prindi

15.03.2017

Keskkonnaameti peadirektor kinnitas 15. märtsil 2017 nahkhiirlaste kaitse tegevuskava aastateks 2017–2021.

Tegevuskavas antakse ülevaade liigi bioloogiast, arvukusest ja levikust ning viimastel aastatel läbi viidud uuringutest. Analüüsitakse senise kaitse tõhusust, kirjeldatakse nahkhiiri ohustavaid tegureid, hinnatakse eelmise kavaga planeeritud tegevuste täitmist ja sõnastatakse vajalikud kaitsekorralduslikud meetmed aastateks 2017–2021. Samuti seatakse pika- ja lähiaja kaitse-eesmärgid, kirjeldatakse kaitse tulemuslikkuse hindamise kriteeriume ja esitatakse kaitse korraldamise eelarve.

Materjalid tutvumiseks:

Käskkiri.

Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse tegevuskava

Nahkhiiresõbraliku majaomaniku juhend