Keskkonnamõju hindamised

Prindi

Antud lehel on avalikul väljapanekul olevad keskkonnamõju hindamise (KMH) programmid  ja aruanded, mille algatas Keskkonnaamet. Lisaks on mõned juba läbinud avalikustamise, kuid avaliku huvi tõttu on jätkuvalt kättesaadavad.

Põhja regiooni KMH

Lääne regiooni KMH

Lõuna regiooni KMH

Keila juga. Foto: Toomas Kalda