Rahvusvahelise märgalade päeva sündmused Eestis

Prindi

31.01.2017

Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise märgalade päeva (2. veebruar) puhul matku, arutelusid ja muid sündmusi tuletamaks meelde märgalade olulisust meie igapäevaelus.

Laupäeval, 4. veebruaril tähistatakse Soomaa rahvuspargis märgalade päeva matka ja aruteluga soode taastamisest.

Sündmus algab kell 11.00 Soomaa looduskeskuses Kõrtsi-Tõramaal, kus tutvustatakse rahvuspargi soode taastamisprojekti ning räägitakse üldiselt meie märgaladest. Märgalade olemust ja olulisust vahendab loodusfotograaf Tarmo Mikusaar. Päeva teises pooles matkatakse Tõramaa puisniidul, külastatakse sealset vaatetorni ja räägitakse Soomaa elu ilust ja keerulisusest „viiendal aastaajal“. Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud, kaasa oma toidukott. Ürituse toimumist toetab RMK ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Osalemine on tasuta. Lisainfo ja osavõtusoovist teavitamine: Krista Kingumets, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, krista dot kingumets at keskkonnaamet dot ee,  5562 4391.


Pühapäeval, 5. veebruaril tähistatakse Endla looduskaitsealal märgalade päeva matka ja aruteluga soode taastamisest.

Kell 11.00 räägitakse Endla looduskeskuses soode taastamisprojektidest ning meie märgaladest üldiselt. Päeva teises pooles matkatakse vastavalt ilmaoludele räätsadega või jalgsi Kaasikjärve raba taastamisalale. Seal läbiviidavaid taastamistöid tutvustab RMK kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv. Osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Lisainfo: Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, elo dot raspel at keskkonnaamet dot ee, 5341 9205.


Neljapäeval, 9. veebruaril toimub Pärnus keskkonnahariduse ümarlaud teemal "Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?".

Käsitlemisele tulevad märgalade elustikuga seotud probleemid, näiteks kahepaiksed, kalad, lindude häirimine, veelindude toitmine, hülged jms. Osalevad Pärnumaa koolide õpetajad. Ümarlaual esinevad nii Keskkonnainspektsiooni esindaja kui loomade rehabilitatsiooni spetsialist Keskkonnaametist. Lisainfo: Merike Palginõmm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee, 5340 4486.


Laupäeval, 11. veebruaril tähistakse märgalade päeva räätsamatkaga Lagesoos (Valgamaal).

Tutvume Lagesoo ja selle lähiümbrusega, arutleme, mis saab soodest, kus on kaevandatud turvast. Kogunemine kell 10.00 Karjatnurme bussipeatuse juures. Selga soojad ilmale vastav riided ja jalanõud, kaasa oma söögikott ja soe jook. Osavõtt tasuta. Lisainfo ja registreerimine: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,  margit dot turb at keskkonnaamet dot ee, 5186 747.


Lisaks korraldavad Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid märgalasid tutvustavaid õppeprogramme kooliõpilastele.

Veebruarikuus matkavad Pühajärve Põhikooli 5.-8. klasside õpilased jalgsi- ja räätsadega oma koolile lähedastel märgaladel Otepää looduspargis. Künklikule maastikule omaselt on siinsed sood väikese pindalaga, levinumad on madal- ja siirdesood, rabasid ja allikasoid leidub vähesel määral. Matkad toimuvad Keskkonnaameti ja Pühajärve põhikooli koostöös. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit dot turb at keskkonnaamet dot ee, 5186 747.

Veebruari- ja märtsikuu jooksul külastavad Pärnu Ülejõe põhikooli 340 õpilast 1.-6. klassidest Soomaa rahvusparki. Tutvutakse Soomaa jõgede, soode ja lamminiitudega. Õpilased külastavad rahvuspargi looduskeskust ja osalevad õppeprogrammis "Koprapere aastaring". Lisainfo: Merike Palginõmm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,  merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee, 53404 486.