Teata rikkumisest ja juhtumist 1247

Keskkonna kaitsmisel on oluline rikkumistest ja tekkinud reostustest võimalikult kiiresti teada saada. Varase sekkumise korral on võimalik suuremaid kahjusid ära hoida. Kuna paljud juhtumid leiavad aset väljaspool tööaega ja nädalavahetustel, saab teateid edastada ööpäevaringselt riigiinfo telefonile 1247. Samuti saab teated edastada e-postiga aadressile 1247@1247.ee.

Helistage, kui märkate: 

  • keskkonnareostust või reostusohtu; 
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust; 
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist; 
  • hättasattunud metslooma;
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
  • loomade julma kohtlemist; 
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist. 

Riigiinfo telefoni 1247 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle kokkuleppe järgi vastava maakonna inspektoritele või teistele spetsialistidele, kes teatega edasi tegelevad.

Reageerimine sõltub teate sisust. Kiiret sekkumist nõudvatel juhtudel (kui on tõsine reostusoht või kui ebaseaduslik tegevus parasjagu toimub), püüavad inspektorid kohale jõuda nii kiiresti kui võimalik. Küll aga näiteks teade metsa alt leitud jäätmehunnikust ei eelda aga kohest kontrollimist.

Mida täpsem on infoseda lihtsam on inspektoril või spetsialistil kõne all olevat kohta leida. Tavapäraselt võetakse ka helistaja kontaktandmed, et oleks võimalik vajadusel üksikasju täpsustada.

Rikkumise tuvastamisel alustab Keskkonnaamet ka menetluse (sõltuval rikkumisest kas väärteo- või kriminaalmenetluse).

Väga sageli teatatakse abitus olukorras olevatest loomadest.

Olukorrad on erinevad: mõnikord võib olla tegu linna sattunud suurulukiga, kes tuleb turvaliselt linnast ja liiklusest eemale juhtida. Samas võib juhtum olla seotud näiteks vigastatud tiivaga varesega, vigastatud siiliga või kellegi koduaeda sattunud kährikuga. Selge on, et linna liikluskeerisesse sattunud suuruluk tuleb sealt eemale toimetada, sest olukord on ohtlik nii loomale endale kui liiklejatele.

Keskkonnaamet hakkab vastavalt konkreetsele juhtumile koos teiste ametkondadega tegutsema, et leida olukorrale sobiv lahendus.

Inimesed soovivad loomi aidata ja tihti tuuakse vigastatud või (näiliselt) mahajäetud looma- või linnupoeg koju. Üldine seisukoht on, et metsloomal on kõige parem oma loomulikus keskkonnas ning ilma olulise põhjuseta ei tohi nende ellu sekkuda.

Loe lähemalt 

Noor hallrästas, olgugi märg ja hädine, inimese abi ei vaja. Foto: Jan Siimson
Maanteel hukkunud rebasekutsikas. Foto: Allar Liiv

Riigiinfo telefonile 1247 saab edastada teateid maanteedel hukkunud või vigastatud metsloomade kohta. Kui on tegu suurulukiga (põder, metskits, metssiga, karu) edastab operaator info kohalikele jahiseltsidele, kes hukkunud või vigastatud looma minema toimetavad.

Kui sõiduki ette jäädes on hukkunud või viga saanud väikeuluk (kährik, rebane), siis edastatakse teave piirkonna teedevalitsusele, kes hoolitseb teede heakorra eest.

Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, mis tegeleb kohalike heakorraküsimustega.

Kalalaevade teated

1247 numbrile peavad Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenid ja Peipsi järve kalurid märku andma sadamasse tulekust ning teatama ette püütud kalakoguse. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Ühtset riigiinfo telefoni 1247 haldab Häirekeskus. 

Последнее обновление 08.10.2021