Hättasattunud loomad

Mida teha, kui leidsite abitu metslooma ja kas inimese sekkumine on iga kord vajalik?

Juhtumid ja olukorrad on erinevad. Mõnikord võib olla tegu linna sattunud suurulukiga, kes tuleb turvaliselt linnast ja liiklusest eemale juhtida. Teinekord on probleem vigastatud tiivaga varese, vigastatud siili või kellegi koduaeda sattunud kährikuga.

Linna liikluskeerisesse sattunud suuruluk tuleb sealt kindlasti eemale toimetada, sest olukord on ohtlik nii loomale endale kui liiklejatele. Keskkonnaamet hakkab vastavalt konkreetsele juhtumile koos teiste ametkondadega tegutsema, et leida olukorrale sobiv lahendus.

Inimesed soovivad loomi aidata ja tihti tuuakse vigastatud või (näiliselt) mahajäetud looma- või linnupoeg koju. Üldine seisukoht on, et metsloomal on kõige parem oma loomulikus keskkonnas ning ilma olulise põhjuseta ei tohi nende ellu sekkuda.

Keskkonnaameti uus e-õppematerjal tutvustab metsloomade ja inimeste kohtumiste põhjusi ning annab nendeks olukordadeks käitumisjuhised. Hariv materjal koosneb viiest videoklipist ja kinnistavatest ülesannetest, mis on saadaval keskkonnahariduse portaalis.

Vaata õppematerjali videoid Keskkonnaameti YouTube’i kanalil.

Viimati uuendatud 01.09.2021