Küttimisandmed

Käesoleval lehel on välja toodud erinevate jahiulukite viimaste aastate operatiivsed küttimisandmed.

2021/2022 jahiaasta küttimismahud

Viimati uuendatud 17.09.2021