Küttimisandmed

Käesoleval lehel on välja toodud erinevate jahiulukite viimaste aastate operatiivsed küttimisandmed.

2021/2022 jahiaasta küttimismahud

2021/2022 jahiaasta küttimine

Viimati uuendatud 30.07.2021