Lubade eelnõude avalik väljapanek

Keskkonnainfo peab olema kõigile kättesaadav. Keskkonnaamet avalikustab kõik keskkonnakaitselubade taotlused, otsuste eelnõud ja nendega seotud materjalid. Enne otsuse langetamiseks saavad kõik sõna sekka öelda. Loe, küsi ja räägi kaasa, sest parimaid keskkonnaotsused valmivad koostöös!

Teated avalike väljapanekute toimumise kohta avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvipakkuvat teadet saab otsida keskkonnalubade taotlemise teadete hulgast, valides teid huvitava loa liigi taotlemisteated. Lisaks on otsingut võimalik teostada avalikustamise kuupäeva ja märksõnade järgi. Soovitav on otsingu tulemuste arvu piiramiseks kasutada huvipakkuva ettevõtte nime, objekti nimetust, valla nimetust, küla nimetust või muid konkreetset huviobjekti kirjeldavaid märksõnu.

AMETLIKUD TEADAANDED

Vanemad loa eelnõud ja sellega seotud materjalid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist.

Soovitava materjali leidmiseks saab kasutada vastavat dokumendi otsingut. Kui teil puudub teave otsitava materjali dokumendihalduses registreerimise rekvisiitide kohta, soovitame otsingu teostamiseks täita otsingulehel kindlasti väljad “Kellele” ja “Pealkiri”. Viimasesse palume märkida tekst “eelnõu edastamine”.

Dokumendiregister

Keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS on kättesaadavad:

  • Keskkonnakompleksloa menetlused, mis on läbi viidud peale 31. märtsi 2017.
  • Keskkonnaloa menetlused, mis on läbi viidud peale 1. jaanuari 2020.
  • Geoloogiliste uuringulubade menetlused, mis on läbi viidud peale 15. juulit 2020.

Viimati uuendatud 13.05.2021