Püügiõigused

Harrastuslik kalapüük on lubatud kõigile avalikul või avalikuks kasutamiseks olevatel veekogudel. Eraveekogul püüdmiseks peab olema veekogu omaniku luba.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõnge ja kuni kolme õngpüünisega kala püüda vaid kinnisasja omaniku loal.

Harrastuslik kalapüük on hobitegevus ning paljude jaoks ongi see parim puhkus ja meeldiv ajaviide, kuid selle juures tuleb järgida seadusest tulenevaid reegleid. 
 
Oluline on teada, kus, millal ja milliste vahenditega tohib harrastuskalastaja kala püüda. Tuleb ka meeles pidada, et harrastuspüügil saadavaid saake ei ole lubatud müüa ega osta. Püütud kalad on mõeldud üksnes püüdja toidulauale. 

Harrastuspüük on üldjuhul tasuline.

Õngepüük

Igaüks tohib avalikul ja avalikult kasutataval veekogul tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda kala ühe lihtkäsiõngega. Arvestama peab keeluaegade, -kohtade ja kalaliikidele kehtestatud piirangutega.

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil kasutatakse ainult looduslikku sööta.

Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Harrastuskalapüügiõiguse ehk harrastuspüügiõiguse eest tasumisel on igaühel õigus õngpüünistega kala püüda avalikult kasutatavatel veekogudel. Arvestama peab keeluaega, -kohta ja kalaliikudele kehtestatud piiranguid.

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng. Püügivahendite kirjeldused on saadaval kalapüügieeskirjas.

NB! Alates 1. detsembrist 2017 on harrastuslikul kalapüügil õngpüünistega lubatud ühel isikul ühes ööpäevas püüda kuni 15 kg ahvenat.

Millal on vaja kalastuskaarti (kalastusluba)?

Kalastuskaarti on vaja, kui:

  • püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, kuni 100 konksust koosnevat õngejada, kadiskat, liivi, vähinatta ja -mõrda ning kuuritsat;
  • püük toimub spinningu ja lendõngega Kesk-Eesti forellijõgedel või Põhja-Eesti lõhe- ja meriforellijõgedel;
  • püük toimub Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis või Silma looduskaitsealal.

Nakkevõrgul, õngejadaga püügil, vähipüügil ja Silma looduskaitsealal on kalastuskaartide arv piiratud.

Kalastuskaardi taotlemisest loe meie kodulehelt.

Viimati uuendatud 22.09.2021