Noore looduskaitsja kursus Junior Ranger

Noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber.

Kolm korda aastas korraldab Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond igas Eesti rahvuspargis noore looduskaitsja kursusi „Junior Ranger“, kuhu on oodatud loodushuvilised noored.

Noortele tutvustatakse Eestimaa kaitsealade ja looduskaitse toimimise peensusi, tähelepanu pööratakse inimese tekitatud keskkonnaprobleemidele ja jätkusuutlikule arengule.

Noored saavad kaasa lüüa loodusvaatlustel, elupaikade otsingutel ja isendite loendamisel. Võimaluse korral kaasame noori ka keskkonnainspektorite öistesse patrullkäikudesse. Kursuse programmide koostamisse ja tegevuse korraldusse tõmmatakse tihti kaasa ka rahvusparkide kohalik kogukond, kelle abil lihvivad noored käsitööoskusi, kes korraldavad loodusretki või kelle juurde minnakse talgutele. 

 2021. aastal toimuvad suvised laagrid  järgmiselt:

  • Karula rahvuspargis 10.-13. augustil
  • Alutaguse rahvuspargis 10.-13. augustil
  • Matsalu rahvuspargis (Matsalu+Vilsandi RP ühislaager) 16.-19. augustil
  • Soomaa rahvuspargis (Soomaa+Lahemaa RP ühislaager) 16.-20. augustil

Laagritesse registreerimine on lõppenud! 
Suvistes laagrites osaleb kokku ligi 100 loodushuvilist noort. 
Laager on TASUTA ehk osalustasu ei ole. Küll aga peab osaleja ise organiseerima transpordi laagripaika ning tagasi koju.

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda?

  • Suvistel kursusel saavad osaleda 6.-12.klassi loodushuvilised noored, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle vahetus läheduses, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised.
  • Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest.
  • Suvistel kursustel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadjätkuseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
  • Kursustel kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse välja osalejad.
  • MTÜ Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Seltsi saavad kuuluda vaid noore looduskaitsja programmis osalenud 16-29. aastased noored.

Lahemaa Junior Ranger

Lahemaa noorte looduskaitsjatega tegeleb Enri Uusna. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt 

Loe veel

Karula Junior Ranger

Karula noorte looduskaitsjatega tegeleb Helen Kivisild. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt 

Loe veel
Soomaa noored looduskaitsjad

Soomaa Junior Ranger

Soomaa noorte looduskaitsjatega tegeleb Krista Kingumets. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt

Loe veel
Vilsandi noored looduskaitsjad

Vilsandi Junior Ranger

Vilsandi noorte looduskaitsjatega tegeleb Mahe Metsalu. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt

Loe veel

Matsalu Junior Ranger

Matsalu noorte looduskaitsjatega tegeleb Kalle Kõllamaa. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt

Loe veel

Alutaguse Junior Ranger

Alutaguse noorte looduskaitsjatega tegeleb Anne-Ly Feršel. Laagrite kohta loe lähemalt kaitsealad.ee lehelt

Loe veel

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes.

Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust Junior Ranger. Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast. Lisaks rahvusparkides toimuvatele 6.-12. klassi õpilastele mõeldud noore looduskaitsja programmile on alates 2019. aastast hoogustunud programmi vilistlaste (EUROPARC mõitses Youth+) liikumine ning selleks on noored moodustanud oma MTÜ Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Selts.

Karula noored looduskaitsjad mudakonna lompi puhastamas. Foto: Margit Turb
Noored looduskaitsjad

Lisainfo noorte looduskaitsjate programmi kohta Eesti kaitsealade lehel. 

Kaitsealad.ee
Rahvusvaheline programm

Lisateavet rahvusvahelise programmi kohta leiad Euroopa Kaitsealade Liidu lehelt. 

europarc.org

Viimati uuendatud 27.07.2021