Kalastamine

Kalastamine on kalanduse haru, mis keskendub kalade ja teiste veeorganismide, näiteks veetaimede ja vähkide, püügile veekogudest. See hõlmab ka kõikvõimalikke kalapüügivahendeid ja vastavaid -tehnikaid.

Kalavarude kasutamise (kalastuskaartide väljastamine) aga ka kudealade taastamise ning kaitsealuste kalade (hink, vingerjas, võldas, tõugjas, harjus, säga, tuur) kaitsega tegelevad Keskkonnaametis jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetisialistid.

Kerli Pettai

Harju-, Rapla-, Järva-, Lääne-Viru-, Ida-Virumaa

Märt Kesküla

Hiiu-, Lääne-, Saare-, Pärnumaa

Maili Lehtpuu

Peipsi järv, Võrtsjärv, Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaa

Vee-elustiku valdkonna peamine ülesanne on vee-elustiku ja vee-elupaikadega seotud küsimuste lahendamine ning kaitsealuste kalade (hink, vingerjas, võldas, tõugjas, harjus, säga, tuur) kaitse ja kalavaru kasutamise (kalastuskaartide väljastamine) korraldamine ning järelevalve.

Lisaks nõustatakse kalastajaid püügikorralduse ja piirangute osas nii e-posti kui telefoni teel.

Selleks Keskkonnaamet:

  • koostab kaitsealustele kalaliikidele liigitegevuskavasid,
  • tellib inventuure,
  • väljastab piirangutega püügikohtadesse kalastuskaarte,
  • annab kalade asustamise lube,
  • teostab järelevalvet,
  • tellib vee-elupaikade taastamisi ja
  • sellele eelnevaid uuringuid.

Viimati uuendatud 08.09.2021