Kaitse alla võtmise otsused

Siit on leitavad loodusobjektide kaitse-eeskirjade kinnitamise teated

Kõik kinnitatud kaitse-eeskirjad on leitavad lehel


Loe täpsemalt looduskaitse planeerimise kohta

Siit

Kaitse-eeskirjade kinnitamise teated

Teavitame Teid, et Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas 23. detsembril 2021. a määrusega nr 127 Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatuse. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 04.01.2022, 1 ja see jõustub 14.01.2022. Määrusega muudetakse Muraste looduskaitseala kaitsekorda, looduskaitseala kaitse-eesmärke, tsoneeringut ja välispiiri ei muudeta. Edastame Teile kinnitatud kaitse-eeskirja ja seletuskirja. 

Dokumentidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee) ja Riigi Teataja veebilehel (www.riigiteataja.ee). 

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialisti Imbi Metsaga (329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee). Muraste looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta.

Muraste looduskaitseala muudetud kaitse-eeskiri

Keskkonnaminister kinnitas 20.12.2021 määrusega nr 54 „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” Jõgeva maakonna üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse. Määrus on avaldatud Riigi Teataja I osas, 23.12.2021, 33 ning see jõustub 02.01.2022. Määruse, seletuskirja ja kaartidega saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel ja siinse teate allosas.

Määruse eesmärk on Jõgeva maakonna esinduslikumate põlispuude, puuderühmade, rändrahnude ja maastikuelementide säilimise tagamine, määrates neile sobivaim kaitsevööndi ulatus. Jõgevamaal täpsustatakse 34 kaitstava looduse üksikobjekti – 17 puu ja puuderühma, 14 rändrahnu, kahe allika ja ühe maastikuelemendi – piiranguvööndi ulatust, sh on Jõgeva maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide hulka liidetud neli objekti, mis asusid haldusreformieelsel Ida-Virumaal. Need objektid on Avinurme pärnad, Jõemetsa pärn, Jõemetsa lõhislehine hall-lepp ja Väravakivi. Lisaks kantakse keskkonnaregistrisse Linnanõmme rändrahn, mille kohta puudus seni registrikanne.

Küsimuste tekkimisel või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Marica-Maris Paju (tel 5336 5805, e- post marica-maris.paju@keskkonnaamet.ee).

Jõgevamaa üksikobjektid on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Jõgeva maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide määrus

Vabariigi Valitsus kinnitas 26. novembril 2021. a määrusega nr 105 Selja jõe maastikukaitseala uue kaitse-eeskirja.

Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 01.12.2021, 2 ning see jõustub 11.12.2021. Dokumentidega saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel ja siinse teate allosas.

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Liggi Nammiga (522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee).

Selja jõe maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtust hoida.

Selja jõe maastikukaitseala kaart

Vabariigi Valitsus kinnitas 26. novembri 2021. a määrusega nr 104 Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja.

Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 1.12.2021 ja see jõustub 11.12.2021. Dokumentidega saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel ja siinse teate allosas.

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialisti Imbi Metsaga (329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee).

Suigu looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtust hoida.

Suigu looduskaitseala kaart

Eesti Vabariigi valitsus kinnitas 26.11.2021 määrusega nr 106 Alliku looduskaitseala kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 1.12.2021, 3 ning see jõustub 11.12.2021. Määruse, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel (www.riigiteataja.ee).

Alliku looduskaitseala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Lilli külas. Kaitseala pindala on 85,8 ha. Alliku looduskaitseala on moodustatud 1992. aastast kaitse all olnud Alliku liigikaitseala põhjal.

Alliku looduskaitseala eesmärk on kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi, säilitada piirkonnale iseloomulik maastikuilmet, kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku ja mägralinnakut. Kaitseala asub Sakala kõrgustiku lõunaosa äärealal, kus pinnamoodi iseloomustavad kruusast ja liivast mõhnastikud ning nende vahel paiknevad niiskemad lohud. Kaitseala on moodustatud, et kaitsta sealseid laane-, salu- ja soovikumetsasid. Kaitsealal asub aastakümneid tegutsenud mägralinnak.

Küsimuste tekkimisel või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialisti Meelis Suurkasega (tel 516 4997, e- post meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee).

Alliku looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Keskkonnaamet teatab, et Vabariigi Valitsus otsustas 26.11.2021 määrusega nr 107 „Oja liigikaitseala kaitse alt väljaarvamine“ Viljandi maakonnas Viljandi vallas kaitse alt välja arvata Oja liigikaitseala. Määrus on avaldatud Riigi Teataja I osas 01.12.2021, 4 ning see jõustub 11.12.2021. Määruse ja seletuskirja saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel (www.riigiteataja.ee).

Oja liigikaitseala kaitse alla võtmise eesmärk 1992. aastal oli I kategooria linnuliigi väike-konnakotka pesapaiga kaitse. Väike-konnakotkast ei pesitsenud kaitsealal 1992. aastast alates. Oja liigikaitseala pindala kattus 66% ulatuses Jamsi metsise püsielupaigaga, suures osas oli tegemist topeltkaitsega alaga. Kaitstavad põhiväärtused jäävad olemasoleva Jamsi metsise püsielupaiga territooriumile. Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamisega arvati kaitse alt välja alad, mis jäävad väljaspoole Jamsi metsise püsileupaika. Kaitse alt arvati välja alad, kus kasvavad inimtegevusest tugevalt mõjutatud kuivendatud metsakooslused.

Kui Teil tekib määrusega seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus kõnealuse kaitse-eeskirja kontaktisikuks on looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialisti Meelis Suurkasega (tel 516 4997, e- post meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnaminister otsustas 31.08.2021 määrusega nr 41 „Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ” võtta kaitse alla 18 loodusobjekti, nimetada nende nime ja määrata nende piiranguvööndi ulatuse.

Määrus jõustub 13.09.2021. Määruse, seletuskirja ja kaartidega saab tutvuda siinse teate allosas ja Riigi Teataja vahendusel. Kui Teil tekib määrusega seoses täiendavaid küsimusi või soovite konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis võtke, palun, ühendust Keskkonnaametiga.

Lääne maakonna looduse üksikobjektid on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida on vajalik hoida ja kaitsta. Täname, et aitate hoida kodumaa väärtusi!

Lisainfo: Elle Puurmann, telefon 517 4811; e-post elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Kaitse alla võtmise määrus

Vabariigi Valitsus kinnitas 17. juuni 2021. a määrusega nr 61 Võhma maastikukaitseala kaitse-eeskirja.  Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 19.06.2021, 2 ning see jõustub 26.06.2021. Määruse, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel

Võhma maastikukaitseala asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Võhma külas. Võhma kivikülv on olnud kaitse all alates 1959. aastast. Kaitseala loodi Võhmasse, et kaitsta Läänemere varasemate staadiumide vältel moreeni läbiuhtumisel tekkinud kivikülvi. Maastikukaitseala on suure looduskaitselise väärtusega eelkõige kui terviklik ala, kus loodusväärtuslike elupaikade osakaal on suur ja kus on leidnud elupaiga mitmed kaitsealused liigid.

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi või soovite konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis võtke palun ühendust Keskkonnaametiga, kus kõnealuse kaitse-eeskirja kontaktisikuks on looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Mirjam Vaan (telefon +372 5685 8391, e-post mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee).

Võhma maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Keskkonnaamet teatab, et Vabariigi Valitsus otsustas 15.06.2021 määrusega nr 60 „Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt väljaarvamine“ Viljandi maakonnas Viljandi linnas kaitse alt välja arvata Uueveski maastikukaitseala. Määrus on avaldatud Riigi Teataja I osas 16.06.2021, 7 ning see jõustub 26.06.2021. Määruse ja seletuskirja saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel.

Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) võeti 1990. aastal kaitse alla kohaliku tähtsusega kaitsealana, et kaitsta Uueveski oru maastiku. Tegemist on valdavalt munitsipaalmaaga ja Viljandi linna rohealaga, mis on populaarne puhkeala jalutamiseks, sportimiseks ja kalapüügiks. Puhkemajanduslikku väärtust saab säilitada ka ilma alal riikliku kaitse tagamiseta ning see on pigem kohaliku kogukonna ja omavalitsuse võimuses. Uueveski org on Viljandi linna üldplaneeringuga määratud haljasalaks, mille toimimist ei tohi ehitus- ja arendustegevuse käigus ohtu seada. Alale üldplaneeringuga määratud haljasala staatus tagab ka edaspidi selle ala puhkemajandusliku väärtuse säilimise.

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus kõnealuse kaitse-eeskirja kontaktisikuks on looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Meelis Suurkask (tel +372 516 4997, e- post meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee).

Vabariigi valitsus kinnitas 16.04.2021 määrusega nr 37 Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 21.04.2021, 3 ning see jõustub 01.05.2021. Määruse, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel

Eelnõukohase määrusega liidetakse olemasolevad kaitstavad alad (Mullutu-Loode hoiuala, osaliselt Kuressaare lahe hoiuala, Linnulaht, Loode tammik ja Loodenina (6 km) rand ning Loode, Mullutu ja Nasva merikotka püsielupaik). Kaitse all olevat ala laiendatakse ning kaitsekorda ja kaitsealuse objekti tüüpi muudetakse tulenevalt vajadusest viia ala kaitsekord vastavusse kehtivate õigusaktidega ning paremini tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta rannikulõukaid ja veeökosüsteeme, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning nende elupaiku.

Küsimuste tekkimisel või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Kadri Paomees (telefon +372 5343 6313, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

Vabariigi Valitsus kinnitas 16.04.2021 määrusega nr 36 Tillniidu looduskaitseala kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 21.04.2021 ning see jõustub 01.05.2021. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus kõnealuse kaitse-eeskirja kontaktisikuks on looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Kristi Pai (tel: +372 5695 8657, e-post: kristi.pai@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnaminister otsustas 27.05.2021 määrusega nr 27 „Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” täpsustada 38 loodusobjektide nime ja määrata nende piiranguvööndi ulatuse.

Määrus jõustub 11.06.2021. Määruse, seletuskirja ja kaartidega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel

Kui Teil tekib määrusega seoses täiendavaid küsimusi või soovite konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis võtke, palun, ühendust Keskkonnaametiga.

Lisainfo: Elle Puurmann, telefon +372 517 4811; e-post elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Vabariigi Valitsus kinnitas 27.05.2021 määrusega nr 51 Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamise. Määrus on avaldatud Riigi Teataja I osas 1.06.2021 ning see jõustub 11.06.2021. Määruse ja seletuskirjaga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel

Kaitse alt arvati välja järgmised alad:

 • Kabelimägi ehk Kalevipoja iste Elva vallas, Elva linnas ja Nõo vallas Voika külas;
 • Kassinurme linnamägi Jõgeva vallas Patjala külas;
 • Kebjamägi ehk Kabjamägi Põltsamaa vallas Kalana külas;
 • Kollase nartsissi kasvukoht Peipsiääre vallas Sookalduse külas;
 • Kuremaa järve äärne puhkeala Jõgeva vallas Kuremaa alevikus ning Soomevere, Änkküla ja Mooritsa külas;
 • Linnutaja linnamägi Mustvee vallas Tarakvere külas;
 • Närska botaaniline mikrokaitseala Viljandi vallas Vardja külas;
 • Reastvere linnamägi Jõgeva vallas Reastvere külas;
 • Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi Elva vallas Vellavere külas;
 • Viinamäetigude esinemispaik Elva vallas Annikoru külas;
 • Vilina linnamägi Jõgeva vallas Vilina külas;
 • Õvi kivikülv Tartu vallas Metsanuka ja Õvi külas.

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus käesoleva väljaarvamise kontaktisikuks on looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kaidi Erik (tel: +372 5666 4780; e-post: kaidi.erik@keskkonnaamet.ee).

 • Vabariigi Valitsus kinnitas Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Tõhela-Ermistu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise
 • Vabariigi valitsus kinnitas Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus arvas kaitse alt välja viis Võru maakonna parki ja puistut
 • Vabariigi Valitsus arvas kaitse alt välja neliteist Jõgeva maakonna parki ja puistut
 • Vabariigi Valitsus moodustas Kavilda ürgoru maastikukaitseala ja kinnitas selle kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Seli-Angerja maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Parandati Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamise otsuse
 • Vabariigi Valitsuse otsus Tallinna kaitstavate loodusobjektide kaitse alt välja arvamise kohta
 • Keskkonnaminister kinnitas Rapla maakonna hävinud üksikobjektide kaitse alt välja arvamise
 • Keskkonnaminister kinnitas Tallinna linnas üksikobjekti kaitse alla võtmise ja hävinud üksikobjekti kaitse alt välja arvamise
 • Keskkonnaminister kinnitas Pärnu maakonna hävinud üksikobjektide kaitse alt välja arvamise
 • Keskkonnaminister võttis kaitse alla Järva maakonna looduse üksikobjektid
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muudatused
 • Keskkonnaminister kinnitas Võru maakonna kaitsealuste loodusobjektide piiranguvööndite ulatused
 • Vabariigi valitsus kinnitas Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Tupenurme maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Keskkonnaminister kinnitas Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatused
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Võrtsjärve hoiuala piiri korrigeerimise
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Järveküla looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Keskkonnaminister kinnitas Hiiu ja Viljandi maakonna hävinud üksikobjektide kaitse alt välja arvamise
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi valitsus kinnitas Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus arvas kaitse alt välja Raudna looduskaitseala ja Postiteena tuntud Liiva-Varbuse maanteelõigu
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pirita maastikukaitseala kaitse-eeskirja muudatuse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Suurekivi looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus moodustas Laane- ja salumetsade kaitseks 58 uut looduskaitseala
 • Vabariigi Valitsus moodustas Apollo meremadaliku looduskaitseala
 • Vabariigi Valitsus moodustas Haavakannu looduskaitseala
 • Vabariigi valitsus kinnitas Tagamõisa looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Keskkonnaminister kinnitas Saare maakonna looduse üksikobjektide (kurisute ja karstialade) piirid ja piiranguvööndi ulatuse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Iisaku maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Sadramõtsa looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus muutis Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus muutis Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus muutis Metsapoole hoiuala piiri ja kaitse-eesmärke
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Keretü looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kurimetsa looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Varbla looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pamma maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Tonja-Karisilla-Värska looduspargi kaitse alt väljaarvamise määruse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatused
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Tuhu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Saunaküla maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Kinnitati Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Kaitse alt arvati välja Põlva ja Võru maakonna hävinud üksikobjektid
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Keema järvede kaitseala kaitse alt väljaarvamise määruse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute väljaarvamise määruse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Nõva looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Keskkonnaminister kinnistas Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide väljaarvamise määruse
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Luhasoo looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Allikukivi maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Kaali maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Avaste looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Valitsus kinnitas Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Uljaste maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Valitsus kinnitas Kukka looduskaitseala kaitse-eeskirja
 • Vabariigi Valitsus kinnitas Rutu maastikukaitseala kaitse-eeskirja
 • Valitsus kinnitas Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskirja

Viimati uuendatud 06.01.2022