Räägi kaasa!

Tutvu keskkonnamõju hindamiste, keskkonnalubade eelnõude, kaitse-eeskirjade eelnõude ja kaitsekorralduskavade avalike väljapanekutega ning ütle sõna sekka.

Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek

Sel lehel on teave Keskkonnaameti algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmide ja aruannete avalikustamise kohta.

Loe edasi

Lubade eelnõude avalik väljapanek

Keskkonnainfo peab olema kõigile kättesaadav. Keskkonnaamet avalikustab kõik keskkonnakaitselubade taotlused, otsuste eelnõud ja nendega seotud materjalid. Enne otsuse langetamiseks saavad kõik sõna sekka öelda. Loe, küsi ja räägi kaasa, sest parimaid keskkonnaotsused valmivad koostöös!

Loe edasi

Kaitse-eeskirjade eelnõude avalik väljapanek

Siit on leitavad kaitse-eeskirjade avaliku väljapaneku teated ja materjalid

Loe edasi

Kaitsekorralduskavade avalik väljapanek

Siit on leitavad kaitsekorralduskavade avaliku väljapaneku teated ja materjalid

Loe edasi

Viimati uuendatud 21.07.2021