Projektid

Keskkonnaameti rahvusvaheliste projektide eesmärk on aidata kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemisele ja keskkonnaseisundi hindamisele ning parendamisele.

Läänemere rannikuelupaikade võrgustiku taastamine

Eesti-Soome ühine LIFE projekt „Läänemere rannikuelupaikade võrgustiku taastamine“ (lühidalt Ranniku LIFE või CoastNet LIFE) tegeleb rannikumere ja rannikukoosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupaikade ning vee-elustiku tervendamisega.

Taastamistegevusi tehakse kokku 41 projektialal. Neist neli Eesti ala asuvad Lahemaa rahvuspargis, Kolga lahe ja Aegna maastikukaitsealal ning Paljassaare hoiualal Tallinnas.

Projekti eestipoolseteks partneriteks on riigi Keskkonnaamet ja Tallinna Keskkonnaamet, soomepoolseid partnereid on kuus. Projekti juhtpartneriks on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus).

Projekti kogumaksumus on 8,7 miljonit eurot, millest 1,1 miljonit eurot on Eesti osa. Projekti Eesti tegevusi rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE+ Nature programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet ja Tallinna Keskkonnaamet.

Projekt kestab 1. augustist 2018 kuni 31. märtsini 2025.

Keskkonnaameti kontakt

Riina Martverk

Looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht

Projekti koduleht asub juhtpartneri Soome Metsavalitsuse veebisaidil.  

Eesti osalus

Tutvu täiendava infoga projekti Eesti tegevuste ja tulemuste kohta.

Loe lähemalt

ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eesti

LIFE-IP projekti ForEst&FarmLand / Loodusrikas Eesti (LIFE18 IPE/EE/000007) viiakse ellu aastatel 2020-2029. Projekti eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.

Projektis osaleb 10 partnerit: Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Maaeluministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tartu Ülikool, Eesti Ornitoloogiaühing, Erametsaliit, Erametsakeskus, Tallinna Ülikool ning IT-lahendustega toetav Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Projekti kogumaksumus on 19 561 784 €, mida EL LIFE´i programm rahastab 11 611 434 € ulatuses.

Keskkonnaameti kontakt

Nele Sõber

Looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht

Projekti lisainfo Keskkonnaministeeriumi veebilehel 

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive

Ühtekuuluvusfondi projekti "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive" viiakse ellu perioodil 2015-2023.

Projekti eesmärk on inventuuride, liikide levikumudelite väljatöötamise, andmebaasi korrastamise ning infosüsteemi arendamise tulemusena paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta.

Projektis osaleb 4 partnerit: Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Keskkonnaagentuur 

Projekti eelarve on 2 888 923 €, millest programmi toetus 85%.

Keskkonnaameti kontakt

Nele Sõber

Looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht

Lendorava elupaikade taastamine

Eesti-Soome ühisprojekt „Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe” keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele.

Projekti juhtpartner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus), Eesti partnerite tegevusi koordineerib Keskkonnaamet ning lisaks on projekti kaasatud 13 partnerit Soomest ning 4 Eestist (Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Erametsaliit ja Metsakorralduse büroo). 

Projekti põhirahastajaks on Euroopa Liidu LIFE-programm ning kaasrahastajaks SA KIK ja kõik projekti partnerid. Projekti tegevusi viiakse ellu aastatel 2018-2025.

Keskkonnaameti kontakt

Tõnu Laasi

Keskkonnaameti projektijuht

Projektist lähemalt

Loe lähemalt lendorava arvukusest ja projekti eesmärkidest. 

Loe lähemalt

Nature Access to All / Ligipääsetav loodus kõigile

Kesk-Läänemere programmi projekti "Nature Access to All" (NatAc) raames korrastatakse loodusobjekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne).

Keskkonnaameti kontakt

Margit Turb

Keskkonnateadlikkuse spetsialist

Projektist lähemalt

Tutvu lähemalt projekti eesmärkide ja Keskkonnaameti tegevustega.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 04.10.2021