Kudealade taastamine

Keskkonnaamet viib Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toel läbi kalade kudetingimuste parandamist meres, jõgedes ja järvedes (EMKF meede 1.18).

Meetme eesmärgiks on merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine. Selle elluviimiseks toetatakse kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte ja koelmualade taastamist meres ja siseveekogudes.

Meetme eelarve 2014-2020 programmperioodiks on ca 3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Ehitustööd 2017-2019

  1. Kalade kudetingimuste parandamine Nõva jõel
  2. Kalade kudetingimuste parandamine Veskijõel
  3. Kalade kudetingimuste parandamine Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil

Kokku 1. vooru maksumus 523 778 eurot.

Ehitustööd 2019-2020

  1. Lõheliste koelmualade lisamine Pirita jõe alamjooksule
  2. Lõheliste ja varjevõimaluste lisamine Timmkanali sobivatel lõikudel
  3. Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste lisamine Vääna jõe alam- ja keskjooksule
  4. Ehitustööd Sauemere ja Teorehe järve veetaseme hoidmiseks ja noorkalade merre laskumise võimaldamiseks

Kokku 2. vooru maksumus 302 935 eurot.

Viimati uuendatud 11.06.2021