Jäätmete taotlused

Keskkonnaameti jäätmebüroo väljastab jäätmevaldkonnaga seotud keskkonnakaitselubasid, milleks on keskkonnaluba, registreering või kompleksluba jäätmetega seotud planeeritavateks toiminguteks.
Registreering

Jäätmekäitleja registreerimine võimaldab jäätmeid taaskasutada ja vedada, koguda, vahendada või edasi müüa järgmiste tegevustena: 

 • vedada jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus;
 • koguda jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus;
 • korraldada vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
 • tegutseda jäätmete edasimüüjana;
 • osutada kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenust;
 • teatud liiki ja koguses tavajäätmete taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamine, vastavalt keskkonnaministri nr 21 määrusele

Täida õige taotlusvorm ja saada allkirjaõigusliku või volitatud isiku poolt allkirjastatud dokumendid aadressil info@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaluba

Jäätmevaldkonna keskkonnaluba võimaldab jäätmeid taaskasutada, töödelda, korduskasutada, ringlussevõtta ja kõrvaldada järgmiselt:

 • Tavajäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine
 • Ohtlike jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Metallijäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Maavara kaevandamisel või rikastamisel jäätmete tekkimisel
 • Jäätmehoidla käitamine
 • Prügila käitamine
 • Prügila või jäätmehoidla järelhooldus

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

Jäätmevaldkonna keskkonnaloa taotlemine ja aruandlus käib infosüsteemis KOTKAS.

KOTKAS

Viimati uuendatud 19.07.2021