Maavarade taotlused

Keskkonnaameti maapõuebüroo väljastab maavarade uuringu ja kasutamise ning kaevise/katendi võõrandamise load, samuti kooskõlastab kaevandatud maa korrastamise.

Maavaradega seotud load, taotlused ja aruanded tuleb esitada läbi Keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS. Selles keskkonnas on võimalik esitada või taotleda:

  • taotlus maavara geoloogiliseks uuringuks

  • avaldus kaevise või katendi kasutamiseks väljaspool kinnisasja või selle võõrandamiseks (vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat tegevust)

  • avaldus kaevandusloa saamiseks või olemasoleva loa muutmiseks

  • deklaratsioon maavara kaevandamisõiguse tasu kohta (kord kvartalis)

  • aruanne kaevandamise mahu kohta (mis täpsustus siia käib)

  • taotlus põlevkivi tagantjärgi kaevandamise kohta (alates 1. augustist kuni 1. septembrini)

  • kaevandamisluba püsielanikega väikesaartel

  • teavitus korrastatud kaevandusalade korrastamisvigade ilmnemisest või kaevandusvaringust

Keskkonnaotsuste infosüsteem
Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

Läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS on võimalik esitada maavaradega seotud lube, taotlusi ja aruandeid. 

KOTKAS

Viimati uuendatud 05.08.2021