Kutseline kalapüük

Kutselisel kalapüügil püütakse kaluri või kalalaeva püügiloa alusel, kasutades kutselise püügi vahendeid (õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised). Kutselise kalapüügiga saab tegeleda ainult äriregistris registreeritud ettevõtja (juriidiline isik), kellele on antud kalapüügiluba, mis võib olla kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba.

Kalapüügiload

  1. Kalalaeva kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks kutselise kalapüügi vahenditega merel kuni Eesti Vabariigi majandusvööndi välispiirini, väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, kui kalapüügiõiguse seal tagab riik, või avamerel (kalapüügiseadus § 39)

  2. Kaluri kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks, välja arvatud lestapüük, kutselise kalapüügi vahenditega merel kuni 20 m samasügavusjooneni, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Narva jõel ja Narva veehoidlal või siseveekogul. Kaluri kalapüügiluba lestapüügiks annab õiguse lesta püüda merel, sõltumata mere sügavusest Kutseliseks kalapüügiks võib kasutada kalalaevade riiklikku registrisse kantud kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus (kalapüügiseadus § 41 )

Keskkonnaamet teeb järelevalvet kalapüügi üle, annab harrastuspüügi kalastuskaarte ja kogub harrastuspüügi andmeid. Kaluri kalapüügiloa või kalalaeva kalapüügiloa annab Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakond.

Kalurid. Foto: Aimar Rakko

Viimati uuendatud 05.10.2021