Kultuuripärandi kaitse

Keskkonnaameti töövaldkonda kuulub kultuuripärandi kaitse rahvusparkides, parkides ja puistutes ning ajaloolis-kultuuriliste väärtustega looduslikel üksikobjektidel ning maastikuilme säilitamine maastikukaitsealadel.

Kultuuripärandit uurides ja säilitades, saame teada, kuidas sajandite jooksul kujunenud elurikkust ka tänapäeval hoida. 

Kultuuripärand võib olla näiteks:

 • kohanimede, legendide, lugude ja laulude pärimus;
 • aja jooksul omandatud tööoskused ja teadmised;
 • ajalooline asustus, külade ja talukohtade hoonestusmuster,  hoonete arhitektuur;
 • tööriistad ja tarbeesemed ning käsitöö;
 • murded ja kohalik keelekasutus;
 • vanad taliteed, sillad, aiad, piirikivid, lautrikohad ja militaarpärand maastikul; 
 • looduslikud pühapaigad - ristipuud, hiiekohad, ravivad allikad, kivid ja muu taoline. 

Rahvusparkide kohapärimuse andmete kaardirakendus ehk mälumaastikud,  on koostatud Keskkonnaameti,  kohalike elanike ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös.  Maastik peegeldab seda rahvast, , kes selles elab. Maastikukaitse on osa looduskaitsetööst. Maastikul kohtuvad  tihedas seoses olevad looduskaitse ja muinsuskaitse.

Allika puisniidu heinaküün Matsalu rahvuspargis. Foto: Kaja Lotman

Rahvuspargid

Rahvusparkides pööratakse kultuuripärandi kaitsele erilist tähelepanu ja seepärast seatakse seal kultuuripärandi väärtuste hoidmiseks tegevuslubades sageli täiendavaid tingimusi. Eestis on 6 rahvusparki, millega saab huvi korral täpsemalt tutvuda kaitsealade lehel. 

Lahemaa rahvuspark

Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks. 

Loe veel

Karula rahvuspark

Lõuna-Eesti kuppelmaastiku looduse ja kultuuripärandi kaitseks.

Loe veel

Soomaa rahvuspark

Vahe-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks. 

Loe veel

Vilsandi rahvuspark

Lääne-Eesti saarestiku maastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks. 

Loe veel

Matsalu rahvuspark

Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ja maastike ning Väinamere kultuuripärandi kaitseks. 

Loe veel
Alutaguse rahvuspark, Agusalu kriivad

Alutaguse rahvuspark

Ida-Eesti haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike looduse ning kultuuripärandi kaitseks. 

Loe veel

Rahvusparkides nõustavad ja korraldavad erinevaid koolitusi Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialistid.

Täpsemalt käimasolevate ja varasemate koolituste salvestuste kohta vaata rahvusparkide kodulehtedelt portaalis kaitsealad.ee või küsi nõu Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialistidelt:

 • Ave Paulus Lahemaa ja Alutaguse rahvuspargis
 • Krista Kallavus Matsalu ja Vilsandi rahvuspargis
 • Lilian Freiberg Karula rahvuspargis ja väljaspool rahvusparki ka ristipuude alal
 • Sandra Urvak Soomaa rahvuspargis
Võrgukuurid Suitsu jõe ääres. Foto: Kaja Lotman

Viimati uuendatud 07.09.2021