Püügiandmete esitamine

Siin lehel on kirjas millal ja kuidas esitada püügiandmed.

Millal pean esitama püügiandmed?

  • Kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.
  • Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.

 

Oluline

Püügiaruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null. 

Püügiandmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse andmete esitamata jätnud isikule uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Püügiandmeid saab esitada ka tagantjärele.

 

Kuidas aruannet esitada?

Aruande esitamiseks on mitu võimalust. Valida tuleb neist üks.

Püügiaruande saad esitada mitmel moel. Foto: Pixabay

  • Elektrooniliselt saad püügiandmeid esitada www.pilet.ee lehel (Minu andmed/Piletid alt vali Kehtivad piletid või Ostude ajalugu (kui kalastuskaardi kehtivus on lõppenud). Ava pilet ning Märkused lahtris leiad lingi aruande esitamiseks.
  • ID- kaardi abil saad andmeid esitada ka Kalanduse Infosüsteemis.
  • Püügiaruande saad esitada ka Keskkonnaametis kohapeal või saata tähtkirjana posti teel ühel järgmistest aadressidest:

püük siseveekogudest: Aleksandri 14, 51004 Tartu;

püük merest: Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla.

Iga kalastuskaardi kohta tuleb esitada eraldi aruandeleht. Kontrolli kindlasti, et lehele oleks kirjutatud õige kalastuskaardi number. Vale numbri korral ei ole võimalik tuvastada, millise kalastuskaardi kohta andmed esitati ning andmed võivad seetõttu jääda esitamata.

Viimati uuendatud 09.08.2021