Ürituse korraldajale

Kaitsealade kaitse-eeskirjades on määratletud alad, kus rahvaürituste korraldamiseks on eelnevalt vajalik kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti nõusolek. Palun kontrollige enne ürituse korraldamist, kas Teie poolt valitud alal on selline nõue.

Kaitsealade kaitse-eeskirjades on määratletud alad, kus rahvaürituste korraldamiseks on eelnevalt vajalik kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti nõusolek. Palun kontrollige enne ürituse korraldamist, kas Teie poolt valitud alal on selline nõue.

Taotluse palume läkitada e-posti aadressil: info@keskkonnaamet.ee

Ürituse korraldamise taotluses palume märkida:
  • Rahvaürituse korraldaja kontaktandmed
  • Rahvaürituse korraldamise ala
  • Rahvaürituse korraldamise aeg
  • Tegevused, mida planeeritakse korraldada
  • Turvameetmed ja jäätmekäitluse korraldus 
  • Parkimise korraldus
  • Osalejate informeerimine loodusväärtuste turvalisuse tagamiseks

Viimati uuendatud 22.07.2021