Jahipidamise taotlused

Mis annab jahipidamiseks õiguse? Kes väljastab vajaminevad dokumendid?

Keskkonnaamet ei väljasta jahipidamiseks lube ega tõendeid. Alates 1. oktoobrist 2009 annab jahipidamisõigust tõendavaid dokumente Eesti Jahimeeste Selts ning selle liikmesorganisatsioonid.

Jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on:

  • jahitunnistus;
  • jahiluba;
  • jahist osavõtjate nimekiri (nõutav üksnes ühisjahi puhul);
  • suuruluki laskekatse tunnistus;
  • vibujahi laskekatse tunnistus (nõutav üksnes vibujahil).

Isikul tekib jahipidamisõigus, kui tal on olemas kehtivad jahipidamisõigust tõendavad dokumendid ning ta on tasunud jahipidamisõiguse tasu.

Jahipidamisõiguse tasu suurus on 10 eurot aastas.

Tasu on võimalik maksta pilet.ee lehel või mobiiliga.

Maksmisel tekkivate probleemide või tõrgete korral saab pöörduda pilet.ee klienditoe poole telefonil +372 611 8000 või e-posti teel info@pilet.ee

Jahipidamine

Loe lähemalt jahipidamisest, jahipidamisõigusest, jahinduspiirkondadest ja jahindusnõukogudest ning küttimisandmetest. 

Loe veel

Viimati uuendatud 05.08.2021