Uuringud, statistika

Siin lehel on kättesaadavad keskkonnajärelevalve koondandmed alates 2012. aastast. Andmed on koondatud kokku nii valdkondade kui ka maakondade järgi.

Tabelitest leiad järgmised andmed:

  • Avastatud rikkumised (registreeritud väärteod, selguseta kuuluvusega püügivahendid)
  • Lahendatud väärteod (trahvide arv, trahvisumma)
  • Ettekirjutuste arv 
  • Keskkonnakahju (juhtumite arv, keskkonnakahju suurus)

Järelevalve käigus teeme aeg-ajalt ekspertiise. Näiteks koostame ekspertiise vee- või õhureostuse kohta, konfiskeeritud kalapartiidele või kütitud jahisaagile. Ekspertiiside tulemused leiab Keskkonnaameti dokumendihalduse infosüsteemist.

Viimati uuendatud 28.06.2021