Millal ja mida teatada?

Esmajoones ootame teateid reostuste ja keskkonnaalaste rikkumiste kohta, aga on veel mitmeid keskkonnaga seotud küsimusi ja probleeme, millega inimesed pöörduvad Keskkonnaameti poole.

Helistage, kui märkate:

 • keskkonnareostust või reostusohtu;

 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;

 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;

 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;

 • loomade julma kohtlemist;

 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Riigiinfo telefoni 1247 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle kokkuleppe kohaselt vastava maakonna inspektoritele, kes teatega edasi tegelevad.  

Lisaks tekib inimestel erinevaid keskkonnaga seotud muresid ja küsimusi, näiteks:

 • kuidas toimida, kui keegi leiab metsast prügihunniku või ohtlikud jäätmed; 
   
 • kas leitud ja näiliselt üksi olev linnu- või loomapoeg vajab inimese abi; 
   
 • kellele teatada maanteel vigastada saanud või hukkunud loomast; 
   
 • kas õhus leviv ebameeldiv lõhn ei viita keskkonnarikkumisele. 

Kui kiiresti teatele reageeritakse?

Reageerimine sõltub teate sisust. Kiiret sekkumist nõudvatel juhtudel (kui on tõsine reostusoht või kui ebaseaduslik tegevus parasjagu toimub), püüavad inspektorid kohale jõuda nii kiiresti kui võimalik. Samas näiteks teade metsa alt leitud jäätmehunniku kohta ei eelda kohest kontrollimist. Seda tehakse esimesel võimalusel.

Mida täpsem on infoseda lihtsam on inspektoril kõne all olevat kohta leida. Tavapäraselt võetakse ka helistaja kontaktandmed, et oleks võimalik vajadusel üksikasju täpsustada.

Rikkumise tuvastamisel viib Keskkonnaamet läbi ka menetluse (sõltuvalt rikkumisest kas väärteo- või kriminaalmenetluse).

Viimati uuendatud 04.05.2021