Jäätmed

Keskkonnaameti jäätmebüroo eesmärk on vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnamõju ja suurendada jäätmete ringlussevõtmist ning materjali taaskasutamist arvestades jäätmehierarhia põhimõtteid.

Panusta puhtama elukeskkonna loomisele ja loodusressursside säästvamale kasutamisele ning võta ühendust jäätmebürooga, kui majandus- või kutsetegevusega seotud jäätmete nõuetekohaseks käitlemise korraldamiseks on vaja:

 • Jäätmekäitlejaks registreerida
 • Keskkonnaluba (sh ohtlikud jäätmed) e jäätmeluba
 • Riikidevahelist jäätmeveo luba
 • Jäätmearuanne esitada

Täiendavalt tegeleb jäätmebüroo alljärgnevate teemadega:

 • Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja, jäätmekava või jäätmeveo hanke dokumentidele arvamuse avaldamine
 • Kaevandamisjäätmekava kinnitamine
 • Laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava või teavituse heakskiitmine
 • Reformimata riigimaalt jäätmete koristamine

  Tutvu jäätmehierarhia üldpõhimõtte ja Keskkonnaministeeriumi jäätmealaste infomaterjalidega.

  Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

  Jäätmevaldkonna keskkonnaloa taotlemine ja kehtivad keskkonnaload leiab infosüsteemist KOTKAS

  KOTKAS

  Kehtivad jäätmekäitleja registreeringud ja ohtlike jäätmete käitlejate info leiab Keskkonnaameti e-teenuste portaalis

  Valdkondlikud kontaktid

  Nimi

  Kontaktid

  büroo juhataja Reet Siilaberg +372 5884 9116  reet.siilaberg@keskkonnaamet.ee
  riikidevaheline jäätmevedu, ohtlikud jäätmed, KOTKAS arendus Katrin Kaare

  +372 680 7421,  +372 5300 0843 katrin.kaare@keskkonnaamet.ee

  jäätmekäitleja registreerimine, keskkonnaluba, jäätmearuanne, jäätmevedu, KOV jäätmehooldus Helen Akenpärg +372 5694 5502 helen.akenparg@keskkonnaamet.ee
  kaevandamisjäätmed, ebaseaduslike jäätmete koristamine reformimata riigimaalt, sadama laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava

  Piirkondlikud kontaktid

  Nimi

  Kontaktid

  Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa, Tallinn  Kristo Keevend 5695 8759 kristo.keevend@keskkonnaamet.ee
  Lääne-Virumaa Kaisa Kivila 325 8410;  5394 3367  kaisa.kivila@keskkonnaamet.ee
  Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa Eve Konsap 680 7915;  5341 7916  eve.konsap@keskkonnaamet.ee
  Eesti (keskkonnakompleksload) Ave Jalakas 5690 4703  ave.jalakas@keskkonnaamet.ee
  Jõgevamaa, Tartumaa Tea Pärnik 5695 0192  tea.parnik@keskkonnaamet.ee
  Eesti (keskkonnakompleksload) Kadi Ann Busch 5698 9329  kadi.busch@keskkonnaamet.ee
  Ida-Virumaa, Harjumaa Merje Lauri 5693 0761  merje.lauri@keskkonnaamet.ee
  Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa Tambet Tamm 5334 5640 tambet.tamm@keskkonnaamet.ee
  Pärnumaa Terje Raadom 5373 3686 terje.raadom@keskkonnaamet.ee
  Harjumaa, Tallinn Annette Tilk 5698 5707  annette.tilk@keskkonnaamet.ee
  Ida-Virumaa, Harjumaa Katrin Vene 5624 0883 katrin.vene@keskkonnaamet.ee

  Õigusaktid

  Viimati uuendatud 31.12.2021