Keskkonnakorraldus

Keenia vanasõna ütleb: „Me pole seda maailma saanud päranduseks oma esivanematelt, vaid laenanud oma lastelt“. Seda tuleb alati meeles pidada, kui inimkond oma tegevust planeerib ja ellu viib.

Keskkonnakorraldusega tegeleb Keskkonnaametis ringmajanduse osakonna keskkonnakorralduse büroo, mis pakub järgmisi teenuseid:

Keskkonnamõju hindamise ehk KMH menetlused

Mis on keskkonnamõju hindamine üldisemalt? Mis on keskkonnamõju hindamine (KMH) kitsamas tähenduses? Kes ja millal algatab KMH? Milline roll on Keskkonnaametil KMH menetlustes?

keskkonnamõju hindamine

Ehitamise kooskõlastamine ja arvamuse andmine

Projekteerimistingimused, ehitusload, kasutusload, hoonestusload jne. Millal tuleks ehitamisega seotud dokumendid kooskõlastada Keskkonnaametiga ja millal tuleks küsida vaid arvamust?

ehitamise kooskõlastamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ehk KSH menetlused

Mis on keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)? Millised on KSH menetlusetapid? Milline roll on Keskkonnaametil KSH menetlustes?

keskkonnamõju  strateegiline  hindamine

Keskkonnavastutus ja keskkonnakahju heastamine

Mis on keskkonnakahju? Kuhu teatada võimalikust keskkonnakahjust? Mis on keskkonnavastutus? Kes, millal ja kuidas tekitatud keskkonnakahju heastab? 

keskkonnavastutus  ja keskkonnakahju

Planeeringute kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine

Millal tuleb Keskkonnaametit planeeringu menetlusse kaasata ja millal mitte? Missugused planeeringud tuleb Keskkonnaametiga alati kooskõlastada? 

Planeeringute kooskõlastamine

Võrgustik. Foto: Toomas Kalda

Keskkonnakorralduse valdkondlikud ja piirkondlikud kontaktid

Valdkond Nimi E-post Telefon
juhataja Helen Manguse helen.manguse@keskkonnaamet.ee +372 503 4871
protsesside juhtimine Irma Pakkonen irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee +372 5683 1311
keskkonnavastutus Maiu Merisalu maiu.merisalu@keskkonnaamet.ee +372 5667 4574
koordinaator Rail Baltic raudtee menetlustes; Pärnu- ja Raplamaa Toomas Kalda toomas.kalda@keskkonnaamet.ee +372 510 7975
Harjumaa (Anija, Jõelähtme, Kuusalu, Lääne-Harju ja Viimsi vald, Loksa linn; Tallinn: Pirita linnaosa); Järvamaa (Paide vald) Egle Alt egle.alt@keskkonnaamet.ee +372 5697 0213 
Harjumaa (Harku, Kiili ja Kose vald; Tallinn: Haabersti, Kesklinna, Põhja-Tallina linnaosad); Järvamaa (Järva ja Türi vald) Ester Pindmaa ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee +372 5696 6409
Harjumaa (Keila ja Maardu linn, Raasiku, Rae, Saku ja Saue vald; Tallinn: Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme linnaosad) Kristy Käärid kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee +372 5697 0408
Lääne-, Saare- ja Hiiumaa Kadri Tamm kadri.tamm@keskkonnaamet.ee +372 5300 2210
Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaa Ivo Ojamäe ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee +372 505 7438
Põlva-, Valga- ja Võrumaa  Siret Punnisk siret.punnisk@keskkonnaamet.ee +372 512 8350
Ida- ja Lääne-Virumaa Anna-Maria Tael anna-maria.tael@keskkonnaamet.ee +372 5351 3920
Pärnu- ja Raplamaa Karl Markus Wahlberg karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee +372 5885 7049

Viimati uuendatud 05.10.2021