Õppeprogrammid ja -materjalid

Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo eesmärgiks on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnaguid keskkonnasäästlikumaks. Meie fookusteemadeks on jäätmetekke vähendamine ning käitumine metsloomaga kohtudes ja oskus otsustada, millal on õigustatud metslooma ellu sekkumine. 

Keskkonnahariduse büroo spetsialistid tutvustavad fookusteemasid nii koolidele pakutavate õppeprogrammide vahendusel, kui õpitubadena avalikel üritustel. 

Loe lähemalt meie fookusteemade kohta kampaania lehelt.


Kohtumine metsloomaga

 
Tarbi targalt!

Koolidel ja lasteaedadel on võimalus laenutada keskkonnahariduslikke õppemänge ja näitusi.

Õppetöö mitmekesistamiseks leiate siit lehelt erinevaid õppevahendeid.

Õpilased uurivad rabataimi. Foto: Anne-Ly Feršel

Õppeprogrammid

Kuidas tellida õppeprogramme?

Õppeprogrammid on koolidele juhendamistasuta, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul. Programme viime läbi looduskeskustes, kaitsealadel, kooli juures või koolis. Keskkonnaameti õppeprogrammide kirjeldused on leitavad maakonniti keskkonnahariduse portaalist. 
Ootame kõiki tutvuma elurikkusega rahvusparkides ja teistel kaitsealadel ning külastama looduskeskusi!

Keskkonnahariduslikes programmides osalemise võimaluste kohta uuri keskkonnahariduse portaalist või küsi lähemat infot Keskkonnaameti maakondlikult keskkonnahariduse spetsialistilt. 

keskkonnaharidus.ee

Meie õppeprogrammid on kvaliteetsed

Keskkonnahariduse kvaliteedi tagamiseks on Eesti Keskkonnahariduse Ühing algatanud õppeprogrammide kirjelduste hindamise. Märgis „Läbimõeldud programm“ omistatakse keskkonnaharidusliku õppeprogrammi dokumendile, mis vastab Eesti keskkonnahariduse ekspertide poolt välja töötatud kvaliteedikriteeriumitele. 

Murakamärgise on saanud 33 Keskkonnaameti õppeprogrammi.  Selline märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks hästi ette valmistatud.

loe märgisest lähemalt

Õpetaja meelespea

  Austatud õpetaja!

  Täname, et soovite osaleda meie poolt pakutaval õppeprogrammil. Parema tulemuse nimel palume Teie abi. Looduses või looduskeskuses toimuval õppeprogrammil osalemist kavandades palume teil arvestada, et alla 15a lasterühm vajab iga 10 õpilase kohta vähemalt ühte täiskasvanud saatjat, üle 15a noorte puhul iga 20 õpilase kohta ühte täiskasvanud saatjat, kes viibib kohal kogu õppeprogrammi kestel.

   Lisaks palun teavitage programmi läbiviijat juba registreerumisel

   • oma ootustest programmi osas (kas soovite/ ei soovi töölehte; kas soovite muudatusi programmi tavapärases ajakavas; kas planeerite einepausi …),
   • osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

   Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele (ja teavitage vanemaid)

   • kuhu minnakse,
   • mida õppima minnakse,
   • missugune riietus on vajalik (ilmastikule vastavad riided, jalatsid, peakate),
   • mida kaasa võtta (nt kilekeep, jook, võileib),
   • mida mitte võtta (kergesti purunevad esemed, mängud vms).

   Programmipäeval meenutage osalejatele

   • kuidas käituda looduses, muuhulgas juhtige tähelepanu sellele, et kõik, mis oli loodusesse tulles kaasas (sh tekkinud prügi), võtame lahkudes endaga kaasa. 
   • missugused ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal, vette kukkumine vms).

   Programmi kestel

   • osalege aktiivselt tegevustes koos õpilastega,
   • vajadusel abistage programmi läbiviijat (nt vahendite jaotamisel, rühmatööde juhendamisel, ülemeelikute korralekutsumisel…). 

    Laenutatavad rändnäitused ja õppemängud

   Õppematerjalid

   Viimati uuendatud 17.08.2021