Looma- ja linnukahjude taotlused

Siit lehelt leiad infot looma- ja linnukahjust teavitamise kohta ning kahju hüvitamise ja kahju ennetustööde hüvitamise taotlemiseks vajalikud dokumendivormid.

Looma- ja linnukahjude ennetamise kohta saad rohkem lugeda looma- ja linnukahjude teemalehelt.

Kahjustustest teavitamine

Kahju hüvitamiseks tuleb pärast kahjustuse avastamist viivitamatult teavitada Keskkonnaametit, kui:

 • põllumajandus- või lemmikloom on surmatud või vigastatud;
 • on kahjustatud mesitaru või silopalli;
 • on kahjustatud lõks- või nakkepüünist;
 • on alust arvata, et euroopa naarits on tekitanud kahju kalakasvatusele;
 • rändel olevad haned, lagled ja sookured on kahjustanud külvi, valminud vilja ning karja- ja heinamaad;
 • jooksval aastal on esmakordselt tuvastatud kalakasvatuses meri- või kalakotka toitumine.

Kahjustuse hindamiseks tuleb sündmuskoht hoida võimalikult puutumatuna! Kahjustatud objekte võib sündmuspaigalt liigutada ainult järgmistel juhtudel: 

 • on tegemist kalapüünisega;
 • põllumajandus- või lemmiklooma on vaja ravida või loom hukata;
 • toiming on vajalik mesilaspere hukkumise vältimiseks.

Kahjust teatamise viisid

 • e-kiri info@keskkonnaamet.ee;

 • helistades tööpäevadel Keskkonnaameti üldtelefonile 662 5999 (E-N kell 9-16 ja R kell 9-14.30);

 • muul ajal saab kahjust teatada ka riigiinfo telefonil 1247.

Teade peab sisaldama:

 • kahjustuse asukohta võimalikult täpselt (maakond, asula, talu nimi või katastrikood);

 • põllukultuuride kahjustumise korral ka põllumassiivi number;

 • kahjustatud koduloom või objekt ning arv;

 • kahju kannataja telefoni numbrit.

Kahju hüvitamise taotlemine

Keskkonnaamet hindab kahjustuse viie (5) tööpäeva jooksul alates teavitamisest ning esitab hindamisakti koopia kahjusaajale 10 tööpäeva jooksul, välja arvatud kalakasvatusele kotka tekitatud kahjustuse korral.

Kalakasvatuses toituva kotka kohta laekunud teabe edastab amet kotkaste seire teostajale.

Kui hindamisakt on koostatud, saab seejärel kahju hüvitamiseks esitada Keskkonnaametile kirjaliku taotluse: 

 • kiskjakahjude (hunt, ilves, pruunkaru) puhul ühe kuu jooksul kahjustuse hindamisakti saamise päevast arvates;
 • hülgekahjude puhul rannapüügipäeviku lehe esitamiseks määratud ajaks koos rannapüügipäeviku lehega.
 • hanekahjude puhul 12 kalendrikuu jooksul kahjustuse hindamisakti saamise päevast arvates koos õiendiga kahjustatud põllumajanduskultuuri saagi suuruse kohta;
 • kotkaste tekitatud kahjude puhul jooksva aasta 1. detsembriks.

Taotlus tuleb esitada Keskkonnaametile:

Jälgi, et taotlusega oleks kaasas ka selle kohustuslikud lisad (loetelu leiad taotluse vormil). 

Taotluste vormid kahju hüvitamiseks

Kahju ennetustööde hüvitamine

Keskkonnaamet hüvitab kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused kuni 50% ulatuses.

Ühele isikule makstav summa on kuni 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

Otsus hüvitamise kohta tehakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

Taotluste vorm kahju ennetamise hüvitamiseks

Viimati uuendatud 28.06.2021